Zaświadczenie o zarobkach na chorobowym

Pytanie:

Pracownica podatnika - sp. z o.o. - przebywa obecnie na zwolnieniu z powodu ciąży. Od dwóch miesięcy zasiłek chorobowy wypłaca jej ZUS. Ostatnio zwróciła się do Spółki, jako swojego pracodawcy o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy, gdyż jest to jej potrzebne do złożenia w Banku, w którym ubiega się o kredyt. Jak spółka ma wyliczyć wynagrodzenie pracownicy z ostatnich 3 miesięcy, skoro przebywa ona 3 miesiąc na zwolnieniu? Czy jest jakaś podstawa prawna, wskazująca w takiej sytuacji jak to wyliczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie o zarobkach na chorobowym

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy spowodowanej jego chorobą. Natomiast od 34 dnia pracownik pobierać będzie zasiłek chorobowy. Wspomnieć warto, że kobiecie w ciąży przysługuje 100% zasiłku w każdym wypadku niezdolności do pracy, a nie tylko wówczas, gdy powodem tej niezdolności są zaburzenia przebiegu ciąży w myśl ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art 11 ustawy).

Porady prawne

Brak jest przepisów regulujących wprost sposób wyliczania wynagrodzenia pracownicy w przedstawionej sytuacji. Jeśli płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (np. pracodawca), którzy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, wówczas to na płatniku ciąży obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego (art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa). W takim wypadku zaświadczenie o wypłacaniu ekwiwalentu wynagrodzenia, jakim jest zasiłek chorobowy, powinno być, naszym zdaniem wystawione przez pracodawcę. Jeśli zasiłek jest wypłacany za pośrednictwem ZUS, pracodawca powinien wystawić zaświadczenie dotyczące rzeczywiście wypłaconego pracownicy wynagrodzenia, w tym również wynagrodzenia chorobowego.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne