Zawiadomienie pozwanego o powództwie

Pytanie:

"W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy został wniesiony przeciwko mnie pozew? Czy istnieje dostępny rejestr pozwów? Podobnie, czy istnieje analogiczny rejestr dotyczący działalności komorników?"

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie pozwanego o powództwie

Nie musi Pan się nigdzie dowiadywać, czy został przeciwko Panu wniesiony pozew. Jeżeli tak się stało, to dostanie Pan odpis pozwu z sądu. Proszę pamiętać, że sam fakt wniesienia pozwu nie gwarantuje stronie, że zostanie wszczęte postępowanie sądowe. Pozew może być przecież odrzucony. Dłużnik jest także zawiadamiany o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika