Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Pytanie:

Niektórzy pracownicy często urządzają sobie przerwy w pracy na palenie tytoniu poza budynkiem biurowym, na zewnątrz, ponieważ ze względu na małą powierzchnię tego budynku nie ma możliwości wydzielenia odrębnego odpowiedniego pomieszczenia na palarnię. U palących pracowników suma czasu spędzonego na paleniu papierosów wynosi do 20% czasu pracy w dniu pracy. Jakie sankcje może zastosować pracodawca wobec takich pracowników - palaczy tytoniu w czasie dnia pracy? Czy może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie za czas wykorzystany na palenie tytoniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Pracownikom w pewnych sytuacjach przysługuje prawo do przerwy, ale tylko w określonym wymiarze. O przerwie oraz o możliwych do zastosowania przez pracodawcę sankcjach można przeczytać w odpowiedzi Przerwy na papierosa w czasie pracy.

Stosownie do art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (np. przestój, usprawiedliwiona nieobecność w pracy). Jeśli pracownik nie wykonywał umówionej pracy, to pracodawca może odmówić spełnienia świadczenia wzajemnego, czyli wypłaty wynagrodzenia.

W praktyce jednak - w opisanej sytuacji - zastosowanie powyższej zasady może rodzić problemy, np. z określeniem, w jakiej części wynagrodzenie należałoby obniżyć (i jak udowodnić w razie sporu sądowego, iż pracownik rzeczywiście przez taki właśnie okres nie wykonywał pracy). Dlatego wydaje się, że pracodawca powinien przede wszystkim stosować kary porządkowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Kurczą się miejsca

Kurczą się miejsca "na papieroska"?

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje rozszerzenie katalogu miejsc objętych zakazem palenia tytoniu oraz całkowity zakaz reklamy wyrobów tytoniowych. Oznacza to radykalne ograniczenie swobody (...)

Strażnik miejski nie ukarze za palenie w restauracji

Strażnik miejski nie ukarze za palenie w restauracji

Od dzisiaj zakaz palenia papierosów obowiązuje np. w restauracjach, szpitalach, szkołach, kinach czy na przystankach autobusowych. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529). Puszczanie (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Przerwa na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Przerwa na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Uprawnienia kobiety związane z karmieniem dziecka piersią określone są wprost w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, przerwa na karmienie dziecka piersią jest wliczana do czasu pracy. Wymiar przerw na karmienie dziecka piersią Ilość i długość przerw na karmienie dziecka w godzinach pracy (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. (...)

Szokujące zdjęcia na papierosach. Zobacz wszystkie

Szokujące zdjęcia na papierosach. Zobacz wszystkie

Ciało w kostnicy, pacjent z maską tlenową czy scena z reanimacji – od przyszłego roku takie obrazki mają się pojawić na opakowaniach papierosów. Resort zdrowia zakończył prace nad rozporządzeniem, które pozwoli wprowadzić na opakowania papierosów tzw. ostrzeżenia (...)

Wyniki kontroli czasu pracy kierowców

Wyniki kontroli czasu pracy kierowców

Niewystarczające zatrudnienie główną przyczyną nieprawidłowościPrzestrzeganie przepisów o czasie pracy, szczególnie w odniesieniu do kierowców zatrudnionych w firmach transportowych było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się 21 (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Ochrona przed biernym paleniem!

Ochrona przed biernym paleniem!

Ochrona zdrowia przed tzw. biernym paleniem22 kwietnia 2009 r. w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych (...)

Ważą się losy ustawy antynikotynowej

Ważą się losy ustawy antynikotynowej

Podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie mogą zdecydować o całkowitym zakazie palenia w miejscach publicznych. Za złamanie zakazu będziemy płacić 500 złotych grzywny. Przed trzecim czytaniem oraz głosowaniem nad nowelizacjią ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu (...)

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się tradycyjne formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią (...)

Nielegalne wyroby tytoniowe nie przejdą...

Nielegalne wyroby tytoniowe nie przejdą...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowane przez rząd zmiany mają wyeliminować z rynku wyroby tytoniowe pochodzące z nielegalnych (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (...)

Straż miejska wlepi mandat palaczom

Straż miejska wlepi mandat palaczom

Nie tylko policjanci i inspektorzy sanepidu, lecz również gminni strażnicy będą mogli ukarać mandatem osobę, która złamie zakaz palenia w miejscach publicznych. Rozporządzenie dające strażnikom takie prawo zostało właśnie podpisane przez szefa MSWiA. Resort chce, aby nowe przepisy (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Bezpieczna pomoc przy zbiorach 18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. (...)

Kiedy pracownik może strajkować?

Kiedy pracownik może strajkować?

Zatrudniam dwóch pracowników. Pewnego dnia otrzymałem oświadczenie mniej więcej zamknięte w treści, że w salonie nie ma mydła i przerw na papierosa wobec tego od godz. 15-ej będzie strajk. Pracowników (...)

Zakaz palenia papierosów w pracy

Zakaz palenia papierosów w pracy

Czy można zakazać palenia papierosów w czasie pracy? Czy można wyznaczyć palarnię na powietrzu? Co z wykorzystaniem czasu pracy jeśli pracownik wychodzi "na papieroska" ok. 10 razy w ciągu dnia (...)

Przerwy na papierosa w czasie pracy

Przerwy na papierosa w czasie pracy

Palę kilka papierosów w ciągu dnia pracy, są to krótkie pięciominutowe przerwy. Czy pracodawca może wydłużyć czas pracy w związku z kilkoma pięciominutowymi przerwami na papierosa? W świetle (...)

Palenie papierosów w miejscu pracy

Palenie papierosów w miejscu pracy

Mój problem polega na tym, że pracuję z moim pracodawcą w jednym pomieszczeniu. Mój szef jest osobą palącą i dziwię się jego postawie, gdyż nie zwracając uwagi, że przyjmuję w naszym biurze (...)

Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

W jakich miejscach nie można palić tytoniu na tle przepisów nowej ustawy? Zakaz palenia tytoniu określa art. 5 ustawy antynikotynowej. W myśl tego przepisu niedopuszczalne jest palenie tytoniu:1. (...)

Zakaz palenia w pracy

Zakaz palenia w pracy

Czy można pracownikom całkowicie zabronić palenia, również na przerwie w godzinach pracy? Pracodawca ma prawny obowiązek wyodrębnienia i urządzenia w zakładzie pracy miejsc przeznaczonych do palenia (...)

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Jakiś czas temu głośno było o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych. Czy rzeczywiście zakaz taki istnieje i ewentualnie jakie przepisy regulują tę kwestię? W jaki sposób można walczyć (...)

Zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu a BHP

Zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu a BHP

W regulaminie pracy umieściłem zapis o zakazie palenia papierosów w czasie pracy na terenie całego zakładu (sklep spożywczy). W momencie rozmowy kwalifikacyjnej o tym mówię, a także przypominam (...)

Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. W końcu udało mi się (...)

Mandat za palenie na przystanku

Mandat za palenie na przystanku

Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu? Pewne ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych wprowadza ustawa z dnia z dnia 9 listopada (...)

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują? Ograniczenia w paleniu (...)

Brak przerwy a nadgodziny

Brak przerwy a nadgodziny

Kodeks pracy przewiduje 15 min. przerwy jeżeli pracuje się w systemie powyżej 6 godzin pracy i prawdopodobnie 30 min. jeżeli pracuje się w systemie 12 godzin. Jak rozumiem przerwy te są płatne i (...)

Wprowadzenie przerwy w pracy

Wprowadzenie przerwy w pracy

W mojej firmie stosuje się dość perfidny sposób wydłużenia czasu pracy. Zgodnie z art. 141 kodeksu pracy wprowadzono przerwę na posiłek. Przerwa ponoć jest obowiązkowa i zgodnie z kodeksem nie (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Zatrudniamy kierowcę autobusu szkolnego. Kierowca, ze względu na tryb pracy szkoły, zatrudniony jest od godz. 6.00 do 9.30 i od godz. 12.00 do 16.30. Czy za czas przerwy między godz. 9.30 a 12.00 tj. (...)

FORUM PRAWNE

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Palenie na klatce schodowej - grzywna nawet do 5 tys. złotych !!!

Palenie na klatce schodowej - grzywna nawet do 5 tys. złotych !!! Zgodnie z prawem palenie tytoniu na klatkach schodowych jest zakazane. Zakaz palenia tytoniu obowiązuje w różnych miejscach, które (...)

Zakaz palenia

Zakaz palenia Powolutku możemy zacząć odliczać dni do 15 listopada, kiedy to wejdzie w życie ustawa o zakazie palenia. Zwolennicy noweli z niecierpliwością oczekują tego dnia, kiedy będą mogli (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Zapalenie papierosa na ulicy-kara??

Zapalenie papierosa na ulicy-kara?? Witam w poniedziałek wiem,że wchodzi ustawa o zakazie palieni w miejscach publicznych: parki, przystanki, szkoły , restauracje, a co z paleniem na ulicy, chodzi mi (...)

Slub pomiedzy Polka i Arabem

Slub pomiedzy Polka i Arabem Jakie dokumenty potrzebne sa do zawarcia slubu w Polsce Polki z Arabem z obywatelstwem izraelskim?Czy po slubie oboje maja takie same prawa w krajach UE do pracy i zamieszkania? (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Porady prawne