Zeznanie podatkowe o spadku od dwóch osób

Pytanie:

Rodzice pozostając w związku małżeńskim mieli wspólność majątkową. Po śmierci mamy, z uwagi na stan zdrowia ojca, nie przeprowadzano postępowania spadkowego. Po śmierci ojca, w wyniku postępowania spadkowego sąd w jednym postanowieniu uznał mnie za jedynego spadkobiercę. Równocześnie, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, określił, iż po śmierci mamy obaj z ojcem nabyliśmy spadek w częściach równych, a po śmierci ojca nabyłem całość spadku. W skład spadku, oprócz mieszkania, wchodziły środki pieniężne i jednostki funduszy powierniczych, które nie były \"na rachunkach wspólnych\", co jak sądzę nie ma istotnego znaczenia z uwagi na wspólnotę majątkową. Czy można złożyć jedno zeznanie podatkowe o nabyciu całości majątku od obojga rodziców czy też należy złożyć odrębne zeznanie o nabyciu spadku od mamy i odrębne o spadku od ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.9.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zeznanie podatkowe o spadku od dwóch osób

W opisanym powyżej przypadku należy złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe. W zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3, SD-Z2) w części C należy wskazać dane identyfikacyjne oraz adres osoby po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe. W zeznaniu podatkowym nie przewidziano możliwości wskazania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych od kilku osób.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: