Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

Pytanie:

Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia lub koncesję u organu udzielającego koncesji, czy też można dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej a dopiero później ubiegać się o koncesję ?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. . Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada wyłącznie farmaceuta, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej oraz: - zatrudnia osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki, co potwierdzone jest przez właściwą okręgową izbę aptekarską, - przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza - dotyczy lekarza i lekarza stomatologa. Regulacja ta jednoznacznie przesądza, iż w pierwszej kolejności należy dokonać wpis do ewidencji działalności a następnie można ubiegać się o uzyskanie stosownego zezwolenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne