Zmiana umowy spółki jawnej

Pytanie:

Spółka złożyła wniosek do KRS o zmianę umowy spółki, a dokładnie paragrafu dotyczącego zmiany wysokości wnoszonych do spółki wkładów. Przedmiotem wkładu jednego ze wspólników są maszyny i urządzenia. Otrzymaliśmy postanowienie nakazujące określenie w uchwale o zmianie umowy spółki, maszyn i urządzeń wnoszonych do Spółki, w sposób umożliwiający ich identyfikację. Omawiany paragraf brzmi: Wkłady wnoszone przez wspólników do spółki jawnej X w wysokości: a. Jan Kowalski - 500 zł b. Jan Nowak - maszyny i urządzenia o łącznej wartości 100 000 zł W umowie spółki nie było wcześniej określonych maszyn i urządzeń. Czy w związku z tym wystarczy dodać wyszczególnienie do uchwały, czy trzeba również dołączyć opis maszyn i urządzeń do umowy spółki, przez co znacznie zmieni się treść tej umowy co spowoduje jeszcze raz obowiązek dołączenia tekstu jednolitego do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy spółki jawnej

Art. 25 kodeksu spółek handlowych wymienia obligatoryjne składniki umowy spółki. Wymienia między innymi obowiązek określenia w umowie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości. Tym samym wniesienie wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych) oraz określenie ich wartości należy do postanowień przedmiotowo istotnych spółki jawnej. Określenie wartości wkładu i przyjęcie jej w umowie należy do uprawnień wspólników. Zgodnie natomiast z art. 26 par. 2 kodeksu spółek handlowych, wszelkie zmiany danych zgłoszonych w momencie rejestracji spółki powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Z tego wynika obowiązek dołączenia do samej umowy spółki dokładnego określenia wkładów (czyli w tym przypadku maszyn i urządzeń). Zmiana w tym zakresie postanowień umowy spółki będzie wymagała zgłoszenia do rejestru.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: