Zwolnienie lekarskie

Pytanie:

Pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie pracodawcy obejmujące okres trzech kolejnych dni pracy. Po dwóch dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim trzeciego dnia przychodzi do pracy twierdząc, że dobrze się czuje i może przystąpić do pracy. Czy pracodawca postępuje prawidłowo \"anulując\" ostatni dzień zwolnienia, rozliczają tylko dwa dni zwolnienia i dopuszczając pracownika do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie i okres tego zwolnienia jeszcze nie upłynął, pracownik nie powinien wykonywać pracy, a pracodawca nie powinien go do tej pracy dopuścić. Miarodajna jest opinia lekarza, a nie subiektywne odczucie pracownika. Dopuszczenie do pracy chorego pracownika powoduje naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pacy. Stanowi także naruszenie przepisów o ubezpieczeniach  społecznych. Pracodawca nie może bowiem sam anulować zwolnienia i z punktu ubezpieczeń społecznych pracownik nienależycie wykorzystuje zwolnienie. Dodatkowo doprowadza to do sytuacji, w której pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy po 33 dniach, chociaż część z tych dni przepracował. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy lekarz wydał L4 na dwa tygodnie, a choroba trwa krócej. Brak jednak przepisów regulujących możliwość i sposób zmiany lub unieważnienia L4 przez lekarza pierwszego kontaktu. Możliwość unieważnienia L4 ma lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z przepisami o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.  W takim przypadku lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w art. 229 § 4 Kodeksu pracy.  

Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Naszym zdaniem można wykorzystać wskazany wyżej artykuł w ten sposób, że pracodawca skieruje pracownika do lekarza w celu wydania przez tego ostatniego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: