Będą zmiany w centrach powiadamiania ratunkowego?

11 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Porady prawne

Jakie zmiany ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przewidziano?

Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

Aby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans. 

Wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska:

  • operatora numerów alarmowych,
  • starszego operatora numerów alarmowych,
  • koordynatora,
  • koordynatora – trenera.

Gradacja stanowisk planowana jest na ostatni kwartał 2020 r.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównym zadaniem będzie:

  • utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
  • opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
  • upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego zacznie funkcjonować po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy.

W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych.

W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń.

W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego.

Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne