16.6.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Niemal 24 tysiące osób do tej pory zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego. Jeśli też chcecie tak głosować, na odpowiednie zgłoszenie macie już jest czas do dziś do godz. 24. Zdążycie. Zróbcie to przez internet.

Porady prawne

12 dni przed wyborami – tyle czasu większość z nas (nieco więcej czasu mają osoby objęte kwarantanną) ma na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca, a to oznacza że 12 dni przed wyborami mija dziś – we wtorek 16 czerwca.

Szybka korespondencja

Czasu mało, ale jest sposób, by wysłać zgłoszenie w kilka chwil. Wystarczy skorzystać z e-usługi "Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce". Można ją znaleźć na portalu www.GOV.pl.

Co powinniście przygotować? Przede wszystkim profil zaufany. Jeśli go nie macie, uspokajamy – możecie go zdobyć także przez internet.

A teraz kilka innych podstawowych informacji.

Kto może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 1. ma polskie obywatelstwo,
 2. będzie głosować w Polsce,
 3. może głosować, czyli:
 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

Kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?

 • najpóźniej 12 dni przed wyborami,
 • osoby, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja - do piątego dnia przed wyborami,
 • osoby, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęły się później niż 5 dni przed wyborami - do drugiego dnia przed wyborami.

Jak to zrobić? Oto najprostsza instrukcja.

Kliknij i zgłoś

Pierwszy krok to wizyta na portalu www.GOV.pl. Będąc tam wybierzcie e-usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce. A później:

Krok 1: kliknij przycisk Zgłoś zamiar głosowania.

Krok 2: zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.

Krok 3: sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Krok 5: wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.

Masz dwie możliwości:

 • odbiór osobisty w urzędzie,
 • przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu.

Krok 6: wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.

WAŻNE! Generalna zasada: wysyłamy wniosek tam, gdzie głosujemy, czyli najczęściej do urzędu gminy właściwego dla naszego miejsca zameldowania. Są jednak wyjątki:

 • jeśli nie głosujecie tam, gdzie jesteście zameldowani, bo wcześniej złożyliście wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w np. innej miejscowości – wysyłacie wniosek do urzędu w tej miejscowości (czyli tam, gdzie jesteście wpisani do rejestru wyborców).
 • jeśli zdążyliście już złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców (także w miejscu, gdzie nie jesteście zameldowani), wniosek wysyłacie także tam (czyli do urzędu, w którym dopisaliście się do spisu wyborców).

Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się ze swoim urzędem gminy.

Krok 7: sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (logowanie – prawy górny róg na www.GOV.pl).

To wszystko. Teraz pozostaje Ci czekać na pakiet wyborczy.

WAŻNE! Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i skrzynkę e-mail.

Urząd NIE rozpatrzy Twojego zgłoszenia, jeśli:

 • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
 • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,
 • wydano Ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

W pakiecie

A wracając do pakietu wyborczego... Dostaniesz go najpóźniej pięć dni przed wyborami. Jeśli w dniu wyborów obowiązuje Cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych – najpóźniej dwa dni przed wyborami.

W pakiecie znajdziesz:

 • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • kopertę na kartę do głosowania,
 • instrukcję,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • kopertę zwrotną,
 • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

Na stronie GOV.pl znajdziesz też informacje jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej oraz kiedy i gdzie go dostarczyć.

Przez internet można też złożyć wniosek o dopisanie do spisu lub wpis do rejestru wyborców. 

- "Jak do tej pory najwięcej osób skorzystało z e-usługi umożliwiającej dopisanie do spisu wyborców. Zrobiło to 93 tysiące osób. Wniosek online o wpisanie do rejestru wyborców złożyło 7854 osób" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – "Od 3 czerwca z e-usług wyborczych skorzystało już w  sumie niemal 125 tysięcy Polaków" – dodał szef MC.

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r. 

W przypadku ewentualnego przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania – pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem. 

Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż ten, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Jeśli chcesz głosować korespondencyjnie w innej gminie niż ta, w której jesteś w spisie wyborców – przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego dopisz się do spisu wyborców w tej gminie. 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Kto może zgłosić?

Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • będzie głosować w Polsce,
 • może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo – masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Zgłoszenie przez internet

Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Co trzeba przygotować?

Potrzebne są skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością.

Co należy zrobić?

 1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do zgłoszenia.
 3. Sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).
 4. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 5. Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.
  Masz 2 możliwości:
  • odbiór osobisty w urzędzie,
  • przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu (jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz zamówić dostarczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do drzwi twojego domu lub mieszkania).
 6. Wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie. 
 7. Sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój Gov.
 8. Czekaj na pakiet wyborczy. 

Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeżeli:

 • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
 • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,
 • wydano ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

Kiedy wysyłasz?

 • najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.,
 • do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
 • do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 

Gdzie wysyłasz?

 • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – wybierz urząd gminy właściwy dla twojego miejsca zameldowania.
 • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – wybierz urząd gminy prowadzący ten rejestr.
 • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – wybierz urząd gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
 • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Zgłoszenie w urzędzie

 Co trzeba przygotować?

Materiały:

 

Co musisz zrobić? 

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. 
 2. Złóż dokumenty w urzędzie – masz 2 możliwości:
 • zanieś je osobiście lub za pośrednictwem innej osoby,
 • wyślij pocztą.
   3.   Czekaj na pakiet wyborczy.  

Kiedy zgłaszasz?

 • najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.,
 • do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
 • do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 

 

Gdzie składasz?

 • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.
 • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.
 • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
 • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Informacje na temat pakietu wyborczego

Pakiet wyborczy otrzymasz od urzędu gminy.

Ile będziesz czekać na pakiet:

 • najpóźniej 5 dni przed wyborami,
 • najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Co znajdziesz w pakiecie:

 • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • kopertę na kartę do głosowania,
 • instrukcję,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • kopertę zwrotną,
 • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej

 1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
 2. Wypełnij kartę do głosowania.
 3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
 4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
 5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy?

Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

 • wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,
 • zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

W dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ostatnia szansa na wybór lokalu wyborczego

Ostatnia szansa na wybór lokalu wyborczego

Chcesz głosować za pomocą nakładki Braille'a, korespondencyjnie lub w lokalu dla osób niepełnosprawnych? Zgłoś to jeszcze dziś. Do 26 września niepełnosprawny może zdecydować, w którym lokalu wyborczym wrzuci głos do urny. – W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie (...)

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprezentował założenia swojego projektu nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Celem projektowanej (...)

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Sprawdź, kto może wybrać posła lub senatora nie ruszając się z domu. Pobierz niezbędne wnioski. Ustawodawca pozwolił na to jedynie wybranym grupom osób. Pełnomocnik wyręczy z wizyty w lokalu wyborczym seniorów oraz osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, (...)

Jak zagłosować za granicą?

Jak zagłosować za granicą?

Są dwa sposoby. Zobacz jakie i pobierz wniosek. Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą. Zgodnie z nim szef placówki dyplomatycznej będzie aktualizował spisy wyborców, którzy chcą zagłosować w jego okręgu. Polscy obywatele (...)

Sejm zdecydował. Głosowanie korespondencyjne dla każdego

Sejm zdecydował. Głosowanie korespondencyjne dla każdego

Sejm na 71. posiedzeniu uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw przewidującą między innymi, że wszyscy wyborcy będą mogli w wyborach oddać głos korespondencyjnie. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani (...)

Ostatnia szansa na wybór lokalu wyborczego

Ostatnia szansa na wybór lokalu wyborczego

Chcesz głosować za pomocą nakładki Braille'a, korespondencyjnie lub w lokalu dla osób niepełnosprawnych? Zgłoś to jeszcze dziś. Do 26 września niepełnosprawny może zdecydować, w którym lokalu wyborczym wrzuci głos do urny. – W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie (...)

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprezentował założenia swojego projektu nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Celem projektowanej (...)

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Sprawdź, kto może wybrać posła lub senatora nie ruszając się z domu. Pobierz niezbędne wnioski. Ustawodawca pozwolił na to jedynie wybranym grupom osób. Pełnomocnik wyręczy z wizyty w lokalu wyborczym seniorów oraz osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, (...)

Jak zagłosować za granicą?

Jak zagłosować za granicą?

Są dwa sposoby. Zobacz jakie i pobierz wniosek. Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą. Zgodnie z nim szef placówki dyplomatycznej będzie aktualizował spisy wyborców, którzy chcą zagłosować w jego okręgu. Polscy obywatele (...)

Sejm zdecydował. Głosowanie korespondencyjne dla każdego

Sejm zdecydował. Głosowanie korespondencyjne dla każdego

Sejm na 71. posiedzeniu uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw przewidującą między innymi, że wszyscy wyborcy będą mogli w wyborach oddać głos korespondencyjnie. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.  W przypadku podatników (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe (...)

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.).     Jakie dokumenty (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi „mały ZUS plus” i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do (...)

Zgłoszenia - terminy

Zgłoszenia - terminy

  Rodzaj zgłoszenia (zawiadomienia) Termin zgłoszenia Podstawa prawna Zawiadomienie poręczyciela o niespłacaniu długu przez dłużnika głównego niezwłocznie Dz.U.64.16.93 Zgłoszenie udziału w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy do momentu rozpoczęcia przewodu (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.  W przypadku podatników (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe (...)

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.).     Jakie dokumenty (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi „mały ZUS plus” i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do (...)

Zgłoszenia - terminy

Zgłoszenia - terminy

  Rodzaj zgłoszenia (zawiadomienia) Termin zgłoszenia Podstawa prawna Zawiadomienie poręczyciela o niespłacaniu długu przez dłużnika głównego niezwłocznie Dz.U.64.16.93 Zgłoszenie udziału w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy do momentu rozpoczęcia przewodu (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego (...)

Rejestrowanie działalności gospodarczej a ZUS

Rejestrowanie działalności gospodarczej a ZUS

Jeżeli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej, np. ZUS oferuje Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności. Możesz skorzystać z tzw. ulgi na start Rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...)

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu (...)

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Poniżej wskazano ważne informacje o zmianach dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Ważne dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej Osoba fizyczna albo podmiot, (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo? Sprawdź, jak załatwić formalności. Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG) Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, (...)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Sprawdź, czy obejmuje cię obowiązek wpisu do CRBR i kiedy taki wpis trzeba uzyskać. ##baner## Co to jest CRBR dla osób kontrolujących (...)

W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

  Jakie dane obejmuje zgłoszenie identyfikacyjne? Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

Na stronach służby celnej można znaleźć informacje na temat sposobów składania zgłoszeń celnych. W poniższym opracowaniu na nich bazowano.      Jakie przepisy regulują zgłoszenia celne?      Polska przystępując do Unii Europejskiej została objęta unią (...)

Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja od 2019 r., spowodowały zmiany dotyczące dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS. Zobacz też pomocnicze wzory dokumentów (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Inwestor dokonał zgłoszenia budowy ogrodzenia w trybie art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego. Na załączonej do zgłoszenia mapie geodezyjnej kolorem czerwonym zakreślił wszystkie granice działki (z każdej strony posesji) oraz dokonał adnotacji "Granica ogrodzenia jest linią czerwoną". Z dwu stron (...)

Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

Czy wysłanie do sądu zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu poskutkować może odrzuceniem wniosku? Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. Zgłoszenie zostało wysłane po czym poinformowano nas, że w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej i zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, (...)

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i teren całego kraju, to wg urzędu dokumenty składamy w urzędzie skarbowym wynikającym z meldunku. (...)

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Jaki jest tryb zgłoszenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego do Urzędu Skarbowego? Jaki to powinien być Urząd oraz jakie dokumenty należy złożyć? W zapytaniu chodzi zapewne o zgłoszenie identyfikacyjne (NIP). Zgłoszenie to w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi (...)

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Na podstawie zgłoszeń wzniesiono kilka obiektów. W wyniku kontroli okazało się, że na te rodzaje obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia takich obiektów w ogóle. Zgłoszenie przyjął wydział architektury starostwa. (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. W umowie o otwarcie napiane jest, że \"konto służy do przechowywania środków pieniężnych oraz (...)

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli nieposiadająca jeszcze wpisu do KRS, może skutecznie zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym oraz ubiegać się o nadanie numeru REGON, czy też może to nastąpić dopiero po wpisaniu spółki do KRS-u? Spółka może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),  ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzięty został również (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. Niestety syn nieopatrznie wziął fakturę zakupu samochodu (Bill of Sale) i dowód własności (...)

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

W jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności? Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w 2 egzemplarzach (do sędziego – komisarza składa się oryginał zgłoszenia wierzytelności wraz z jego odpisem dla syndyka). Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub (...)

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Jestem wierzycielem sp. z o.o., której ogłoszono upadłość. Muszę zgłosić wierzytelność. Czy pismo zgłaszające wierzytelność kieruję do sądu? Dowodem stwierdzającym istnienie mojej wierzytelności jest faktura VAT. U mnie w dokumentacji jest kopia tej faktury, w upadłej spółce zaś (...)

Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

W spółce z o.o. zmianie uległy: jedyny wspólnik i prezes zarządu. Czy zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego? Jeśli tak, to w jaki sposób - na jakich formularzach? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne (...)

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

W ciągu ostatnich 5 lat dostałem od brata jedną darowiznę na kwotę 9500 zł. Ponieważ jest to kwota wolna od podatku od darowizn wiec nie była ona nigdzie zgłaszana, jak również była to darowizna z ręki do ręki. Teraz mój brat chciałby mi dać np. 20 000 zł, wykonałby to przelewem ze (...)

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Inwestor dokonał zgłoszenia budowy ogrodzenia w trybie art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego. Na załączonej do zgłoszenia mapie geodezyjnej kolorem czerwonym zakreślił wszystkie granice działki (z każdej strony posesji) oraz dokonał adnotacji "Granica ogrodzenia jest linią czerwoną". Z dwu stron (...)

Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

Czy wysłanie do sądu zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu poskutkować może odrzuceniem wniosku? Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. Zgłoszenie zostało wysłane po czym poinformowano nas, że w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej i zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, (...)

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i teren całego kraju, to wg urzędu dokumenty składamy w urzędzie skarbowym wynikającym z meldunku. (...)

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Jaki jest tryb zgłoszenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego do Urzędu Skarbowego? Jaki to powinien być Urząd oraz jakie dokumenty należy złożyć? W zapytaniu chodzi zapewne o zgłoszenie identyfikacyjne (NIP). Zgłoszenie to w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi (...)

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Na podstawie zgłoszeń wzniesiono kilka obiektów. W wyniku kontroli okazało się, że na te rodzaje obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia takich obiektów w ogóle. Zgłoszenie przyjął wydział architektury starostwa. (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. W umowie o otwarcie napiane jest, że \"konto służy do przechowywania środków pieniężnych oraz (...)

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli nieposiadająca jeszcze wpisu do KRS, może skutecznie zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym oraz ubiegać się o nadanie numeru REGON, czy też może to nastąpić dopiero po wpisaniu spółki do KRS-u? Spółka może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),  ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzięty został również (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. Niestety syn nieopatrznie wziął fakturę zakupu samochodu (Bill of Sale) i dowód własności (...)

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

W jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności? Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w 2 egzemplarzach (do sędziego – komisarza składa się oryginał zgłoszenia wierzytelności wraz z jego odpisem dla syndyka). Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub (...)

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Jestem wierzycielem sp. z o.o., której ogłoszono upadłość. Muszę zgłosić wierzytelność. Czy pismo zgłaszające wierzytelność kieruję do sądu? Dowodem stwierdzającym istnienie mojej wierzytelności jest faktura VAT. U mnie w dokumentacji jest kopia tej faktury, w upadłej spółce zaś (...)

Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

W spółce z o.o. zmianie uległy: jedyny wspólnik i prezes zarządu. Czy zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego? Jeśli tak, to w jaki sposób - na jakich formularzach? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne (...)

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

W ciągu ostatnich 5 lat dostałem od brata jedną darowiznę na kwotę 9500 zł. Ponieważ jest to kwota wolna od podatku od darowizn wiec nie była ona nigdzie zgłaszana, jak również była to darowizna z ręki do ręki. Teraz mój brat chciałby mi dać np. 20 000 zł, wykonałby to przelewem ze (...)

Zawiadomienie urzędu o zmianie dowodu osobistego

Zawiadomienie urzędu o zmianie dowodu osobistego

Wymieniłem dowód osobisty. Wiąże się to ze zmianą jego serii i numeru. Czy mam obowiązek zawiadomić o wymianie dowodu osobistego urząd skarbowy? W rubryce B (rubryka 18 i 19) formularza NIP-3 „Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie (...)