Deregulacja zawodów. Kolejna transza przyjęta przez rząd

12.3.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Rada ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy dotyczący deregulacji zawodów. Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt dotyczył warunków dostępu do wykonywania 101 profesji.

Projekt dotyczy m.in. takich zawodów jak: rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa - czytamy na stronach resortu.
Ułatwiony ma zostać dostęp do zawodów takich jak: inżynier pożarnictwa, strażak, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracownik artystyczny, muzealnik, makler giełd towarowych, rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rzecznik patentowy, konserwator zabytków ruchomych i nieruchomych, konserwator zabytkowej zieleni, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej.

Porady prawne

Trzecia transza deregulacji, którą zajmował się rząd jest ostatnia. Sejm pracuje już nad drugą, dotyczącą 91 profesji. Natomiast większość zapisów pierwszej transzy, która objęła 50 zawodów weszła w życie latem ubiegłego roku.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

- ograniczenie biurokracji - uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązkowego wpisu do rejestrów to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,

- więcej pracy dla młodych - większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,

- spadek cen, wzrost, jakości - to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,

- spadek kosztów dla przedsiębiorców - ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne