Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Dowiedz się, jak je uzyskać.

 Kto może uzyskać?

Na pomoc może liczyć:

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Porady prawne

 Co trzeba przygotować?

Trzeba przygotować:

 • wniosek o jednorazowe świadczenie -  pobierz wniosek;
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu). Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

Co należy zrobić?

 1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. 
 3. Złóż wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. 
 4. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
 5. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Kiedy można złożyć wniosek?

W ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka.

Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat. Jeżeli ostatni dzień terminu jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

 • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
 • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Gdzie złożyć wniosek?

Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka.

Dowiedz się w swoim urzędzie miasta lub gminy, gdzie złożyć wniosek.

Wniosek składa się bezpłatnie.

Ile trzeba czekać?

 • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
 • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Pieniądze możesz otrzymać:

 • przelewem na konto,
 • gotówką w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej, jeśli jest to możliwe w danej instytucji.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci świadczenie.

Jakie świadczenie można otrzymać?

Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia?

Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.

Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 • bezpośrednio w jej siedzibie,
 • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne