Koncerty na otwartym powietrzu

Czego dotyczy doprecyzowanie obowiązujących obostrzeń?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w interpretacji rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym organizacji koncertów resort kultury udzielił wyjaśnień.

Porady prawne

Co wynika z wyjaśnień Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu?

Od 4 czerwca mogą być organizowane koncerty na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc,
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne