Konferencja "Razem bezpieczniej"

4.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja podsumowująca realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej" w 2008 r. i prezentująca projekty z poszczególnych obszarów programu. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 gości, w tym przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, samorządu terytorialnego oraz młodzież - wolontariusze Programu "PaT". Program "Razem bezpieczniej" łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem działań podejmowanych w ramach Programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Porady prawne

Konferencję otworzył podsekretarz stanu w MSWiA Adam Rapacki, który podziękował wszystkim uczestnikom programów profilaktycznych, pogratulował im zaangażowania i entuzjazmu. Zaznaczył, że rok 2008 r. to bardzo dobry okres w walce z przestępczością. Policja nie tylko odnotowała znaczący najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwa czy rozboje, ale także spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych oraz większą wykrywalność kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Statystyki świadczą zarówno o bardziej efektywnej pracy Policji, jaki i o sukcesie ludzi uczestniczących w programach profilaktycznych.

Zdaniem wiceministra Rapackiego zwalczanie patologii we wszelkich jej przejawach najbardziej skutecznie odbywa się poprzez uświadamianie społeczeństwa oraz uwrażliwianie go na krzywdę. Kampanie społeczne ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy np. "Kocham, nie biję" i "Kocham, reaguję" oraz akcje "Budowanie miasteczek ruchu drogowego" oraz "Rowerem bezpiecznie do celu" to przyjęcie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa, które jest niezbędne wszystkim obywatelom.

Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - podkreślił, że dla poprawy bezpieczeństwa najważniejsza jest profilaktyka i różnorodne kampanie społeczne, których celem jest zmiana świadomości ludzi na temat przemocy, zmotywowanie społeczeństwa do reakcji na ludzką krzywdę.

Komendant główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk zwrócił uwagę na rolę Policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dzięki ofiarnej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy aż 77 proc. obywateli czuje się bezpiecznie. Optymistyczne dane są wynikiem działań Policji podejmowanych na szczeblu centralnym poprzez inicjatywę legislacyjną oraz lokalnych poprzez docieranie funkcjonariuszy do poszczególnych osób i wspólne rozwiązywanie problemów.

Zaprezentowano także program edukacyjno - profilaktyczny komendy głównej Policji "Profilaktyka a Teatr". Program PaT obejmuje cztery obszary: działanie, informację, edukację oraz akcję o nazwie Przystanek PaT. Zadaniem Programu jest zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, pogłębianie wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej oraz podejmowanie działań zwalczających zjawiska patologii społecznej.

Zdaniem koordynatora programu - inspektora Grzegorza Jacha - najpiękniej jest wspierać tych, którzy nie mogą za to podziękować. Celem programu PaT jest walka z problemem uzależnień od samego początku, przekonanie młodych ludzi do życia bez uzależnień oraz zainspirowanie ich do pogłębiania wiedzy w dziedzinie profilaktyki.

Nastąpiło także uroczyste przekazanie przez prezydenta Płocka - gospodarza akcji w 2008 r. przechodniej statuetki wakacyjnej ogólnopolskiej akcji profilaktycznej PRZYSTANEK PaT staroście garwolińskiemu - gospodarzowi PRZYSTANKU PaT w 2009 r. Minister Adam Rapacki wręczył również statuetki Liderów Miast trzem komendantom, którzy w 2008 r. najbardziej aktywnie wspierali akcję "Profilaktyka a Teatr". Uhonorowano Płock, Siedlce oraz Sokołów Podlaski.

Przedstawiono także sprawozdanie z realizacji Programu "Razem Bezpiecznej" za rok 2008 oraz doświadczenia samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w tej materii.

(źródło: MSWIA)

Sprawozdanie z realizacji przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji strategicznych zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" w roku 2008 

z: www.policja.pl - KGP, 28 lutego 2009 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne