Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

19.10.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw.

Skąd potrzeba zmian?

Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych jest uchylenie przepisów umożliwiających tworzenie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim) stanowisk doradców i asystentów oraz zatrudnianie pracowników samorządowych na tych stanowiskach.

Porady prawne

Nowe unormowania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mają zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji samorządowej (dzięki likwidacji stanowisk doradców i asystentów w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich).

Kiedy znikną gabinety polityczne?

Istniejące dotychczas gabinety polityczne stracą podstawę prawną swojego istnienia. Ustawa stanowi, że umowy pracowników samorządowych gabinetów politycznych, tj. osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów, wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 20 listopada 2017 r.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne