Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

Rozpoczęły się konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej (TA2030), dokumentu strategicznego określającego wizję rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji Agendy oraz wyrażenia opinii na temat dalszych prac nad dokumentem.

Czym jest Agenda Terytorialna?

Agenda Terytorialna jest strategicznym dokumentem dla Europy i jej regionów. Jest wspólną wizją rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego.

Agenda kładzie nacisk na ponadgraniczne powiązania i współpracę, społeczny wymiar spójności oraz przestrzenne aspekty rozwoju, a także rolę miast i obszarów funkcjonalnych. Dokument definiuje ramy do działania w celu wzmocnienia spójności terytorialnej, czyli zapewnienia dobrych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Europy bez względu na ich miejsce życia i pracy. Zawiera rekomendacje dotyczące bardziej efektywnej realizacji polityk UE, zwracając uwagę na przestrzenne oddziaływania tych polityk i ich wpływ na życie obywateli UE. Priorytetami nowej Agendy Terytorialnej będzie przede wszystkim walka z między i wewnątrzregionalnymi nierównościami społecznymi oraz zmianami klimatu (przeciwdziałanie i adaptacja).

Konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

Przedstawiamy Państwu badanie na temat TA2030 przygotowane przez prezydencję fińską w Radzie UE. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie dedykowanej aktualizacji Agendy  i zgłaszania opinii za pośrednictwem zamieszczonego online badania.

Uwagi można zgłaszać do 31 stycznia 2020 roku.

Prace nad TA2030

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje udział Polski w pracach nad aktualizacją Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020. Odnowiona TA2030 zostanie przyjęta przez ministrów odpowiedzialnych za spójność terytorialną podczas prezydencji niemieckiej w Radzie UE pod koniec 2020 roku.

Obecnie trwający proces dotyczy rewizji dokumentu przyjętego w roku 2011 podczas prezydencji węgierskiej w Radzie UE – Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020 (TA2020). Potrzeba przeglądu TA2020 wynika między innymi ze zidentyfikowania nowych zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w Europie w ostatniej dekadzie, takich jak: wzrastająca dezintegracja polityczna i społeczna przekładające się na wzrost niezadowolenia społecznego, wzrastające przestrzenne zróżnicowania zarówno między krajami, jak i między regionami. Aktualizacja dokumentu dotyczy także uwzględnienia tematyki gospodarki cyrkularnej, zielonej infrastruktury, cyfryzacji, a także odniesień do nowych dokumentów strategicznych. Prace nad TA2030 realizowane są w ramach sieci Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej UE oraz Dyrektorów Generalnych ds. Spójności Terytorialnej UE, a koordynowane są przez kolejne prezydencje w Radzie UE. Prace będą trwały podczas prezydencji chorwackiej (styczeń-czerwiec 2020), natomiast przyjęcie dokumentu TA2030 planowane jest podczas prezydencji niemieckiej (lipiec-grudzień 2020).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123