Większe korzyści dla ubezpieczonych rolników

27.3.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ruszyły ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

Przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych

– "Mam nadzieję, że po ubiegłorocznych doświadczeniach więcej rolników będzie się ubezpieczało" – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski, przypominając o rozpoczęciu przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych.

Porady prawne

– "Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku, pełna pomoc z budżetu państwa uruchamiana na podstawie programów w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich" – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych.

– "Chcielibyśmy, aby ubezpieczonych zostało przynajmniej 5 mln hektarów użytków rolnych i ponad 20 mln sztuk zwierząt gospodarskich" – dodał minister.

Zakłady ubezpieczeń

W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne