6.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji.

Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji ustawy.

Nowela ma zlikwidować niektóre wymogi, którym trzeba sprostać starając się o posadę adwokata, przewodnika czy np. komornika. W sumie dokument dotyczy 49 zawodów.

Co będzie miał z tego zwykły obywatel? – Tam gdzie jest regulacja, tam są wysokie ceny i niska jakość – twierdzi Jarosław Gowin.

Według resortu deregulacja zwiększy konkurencyjność. – Długofalowo powinniśmy zaobserwować spadek cen usług oraz wzrost ich jakości, co będzie wynikiem zwiększenia konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach – tłumaczy ministerstwo.

To jednak nie jedyny plus otwierania zawodów. Likwidacja państwowych egzaminów i uzyskiwania wpisu do rejestrów powinno ograniczyć też biurokrację.

Dodatkowo – według szacunków przedstawionych przez ministerstwo – zatrudnienie w otwieranych zawodach może się zwiększyć o 15-20 proc. Oznacza to, że dzięki zmianom może powstać od 50 do 100 tys. nowych miejsc pracy.

Jesteśmy rekordzistami. Trzeba to zmienić

Jednym z argumentów za otwarciem rynku jest również to, że Polska jest rekordzistą Europy pod względem ograniczania dostępu do zawodów. Lista profesji regulowanych w naszym kraju liczy aż 380 pozycji. Średnia europejska wynosi natomiast około 150 pozycji.

źródło: ms.gov.pl

W ministerstwie rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznaczałoby to, że obie ustawy deregulacyjne objęłyby w sumie około 230 zawodów, co stanowi ponad 60 proc. wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Poniżej prezentujemy pełną listę zawodów, które znalazły się w pierwszej deregulacji. Na drugiej stronie przeczytasz, jak zmienią się wymogi w konkretnych przypadkach.

1. Adwokat

2. Radca prawny

3. Komornik

4. Syndyk

5. Notariusz

6. Urzędnik sądowy i prokuratury

7. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

8. Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

9. Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

10. Lider klubów pracy

11. Pośrednik pracy

12. Doradca zawodowy

13. Specjalista ds. rozwoju zawodowego

14. Specjalista ds. programów

15. Doradca EURES

16. Asystent EURES

17. Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

18. Geodeta w zakresie redakcji map

19. Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

20. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

21. Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

22. Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

23. Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

24. Detektyw

25. Trener I klasy

26. Trener II klasy

27. Trener klasy mistrzowskiej

28. Instruktor sportu

29. Przewodnik turystyczny miejski

30. Przewodnik turystyczny terenowy

31. Przewodnik turystyczny górski

32. Przewodnik górski międzynarodowy

33. Pilot wycieczek

34. Bibliotekarz

35. Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

36. Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

37. Instruktor nauki jazdy

38. Taksówkarz

39. Zarządca nieruchomości

40. Pośrednik w obrocie nieruchomościami

41. Marynarz żeglugi śródlądowej

42. Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

43. Przewoźnik żeglugi śródlądowej

44. Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

45. Szyper żeglugi śródlądowej

46. Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

47. Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

48. Bosman żeglugi śródlądowej

49. Sternik żeglugi śródlądowej

 

- Celem przygotowanej deregulacji nie jest jednak bezrefleksyjne otwarcie dostępu do wszystkich zawodów – powiedział w trakcie konferencji Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

- Są przypadki, w których regulacje są konieczne, ponieważ wynikają z ochrony zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. Dotyczy to głównie zawodów zaufania publicznego – zaznaczył.

Dla tych zawodów, gdzie deregulacja zostanie przeprowadzona, przedstawiono szczegółowe tabele zmian. Możemy więc prześledzić, gdzie znikną egzaminy, licencje czy długie staże.

ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ADWOKATA

Zawód

Adwokat

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminów (wstępnego i zawodowego) jest konieczne. Obecnie egzamin wstępny i zawodowy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu adwokackiego.

Inne

Do wykonywania zawodu adwokata konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kursy

Podstawową drogą dojścia do zawodu adwokata jest ukończenie 3-letniej aplikacji adwokackiej. Szkolenie prowadzi samorząd adwokacki (24 okręgowe rady adwokackie).

Staże

Dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, którzy nie odbyli aplikacji adwokackiej i nie złożyli egzaminu adwokackiego, wymagana jest następująca praktyka: - co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, - 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych, - w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki. Natomiast do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę: - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, - w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – bez względu na czas trwania praktyki.

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócone do 3 lat zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Następuje likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Zawód

Radca prawny

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminu wstępnego i zawodowego jest konieczne. Obecnie egzamin wstępny i zawodowy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu radcowskiego.

Inne

Do wykonywania zawodu radcy prawnego konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kursy

Ukończenie 3-letniej aplikacji radcowskiej. Pozwala ona nabyć praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Obecnie szkolenia aplikantów prowadzi samorząd radcowski, co wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych.

Staże

Dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych, którzy nie odbyli aplikacji radcowskiej i nie złożyli egzaminu radcowskiego wymagana jest następująca praktyka: - co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, - 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych, - w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki, Natomiast do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę: - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, - w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – nie jest wymagana praktyka.

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócone do 3 lat zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Następuje likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU KOMORNIKA

Zawód

Komornik

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin komorniczy

Inne

Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki - posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - jest nieskazitelnego charakteru, - ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, - ukończyła 25 lat, - przedstawi zaświadczenia z badań psychologicznych.

Kursy

Aplikacja

Staże

Nie wymagany

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócenia czasu trwania aplikacji komorniczej (z 2 lat do 1,5 roku); zmiany punktacji egzaminu konkursowego (wstępny na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje; likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego oraz zmiany punktacji z części pisemnej; skrócenie z 5 do 3 lat stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej; rezygnacji z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów na komorników.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SYNDYKA

Zawód

Syndyk

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Ministra Sprawiedliwości jest warunkiem koniecznym uzyskania licencji syndyka.

Inne

Istnieje wymóg ukończenie studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra, bądź równorzędnego - bez określonego profilu oraz wymóg uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych). Obowiązkiem jest także przedstawienie zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Mocą ustawy wymagana jest praktyka obejmująca 3 lata zarządzania majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w okresie 15 lat przed dniem złożenia wniosku o wydanie licencji syndyka.

Takie wymagania będą po zmianach

Zmniejszenie opłaty za egzamin państwowy na licencję syndyka. Rezygnacja z wymogu uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych); odstąpienie od obowiązku przedstawiania przez kandydatów na syndyków zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU NOTARIUSZA

Zawód

Notariusz

Obecne wymagania

Egzamin

Warunkiem rozpoczęcia aplikacji jest zdanie egzaminu wstępnego, a samorząd notarialny nie może odmówić wpisu osobie, która zdała egzamin. W praktyce, mimo ww. obowiązku, notariat utrudnia rozpoczęcie aplikacji poprzez niewyznaczanie patronów dla aplikantów. Egzaminy są przeprowadzane przez Ministra Sprawiedliwości (przy udziale samorządu notarialnego).

Inne

Istnieje wymóg posiadania tytułu magistra prawa.

Kursy

Aplikacja notarialna (trwająca 2 lata i 6 m-cy) jest podstawową drogą dojścia do zawodu notariusza. Szkolenie prowadzi samorząd notarialny (11 rad izb notarialnych).

Staże

Asesura notarialna jest obligatoryjna. Powołane na stanowisko notariusza mogą być jedynie osoby posiadające 3 letnią praktykę w zawodzie adwokata lub radcy prawnego.

Takie wymagania będą po zmianach

Z wymogów odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze, a dla adwokatów, radców prawnych prawnego lub radców Prokuratorii Generalnej zniesiony zostaje wymóg minimalnej 3 letniej praktyki. Do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego. Aplikacja notarialna skrócona zostaje z 2 lat i 6 miesięcy do 2 lat, a likwidacji ulega cześć testowa egzaminu notarialnego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU URZĘDNIKA SĄDOWEGO I PROKURATURY

Zawód

Urzędnik sądowy i prokuratury

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wymogi: pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność, brak prowadzonego postępowania karnego, studia wyższe, odpowiedni stan zdrowia.

Kursy

Nie wymagany

Staże

12 miesięczny staż urzędniczy

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie wymogu wykształcenia wyższego, skrócenie stażu z 12 do 6 miesięcy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPAWACZA W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Zawód

Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: -ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo - ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych, posiadanie kwalifikacji spawacza. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPAWACZA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

Zawód

Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: - ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo ­ ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych, posiadanie kwalifikacji spawacza. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi lub zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową, pod nadzorem upoważnionego spawacza.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MECHANIKA WIERTNI W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

Zawód

Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: - ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo - ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń wiertni. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

12 miesięcy pracy w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU LIDERA KLUBÓW PRACY

Zawód

Lider klubów pracy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Liderem klubu pracy może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań - ma wykształcenie średnie

Kursy

Nie wymagane

Staże

Osoba ta powinna wykonywać zadania na stanowisku lidera klubu pracy — stażysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach Pracy. Na stanowisko starszego lidera obowiązuje 24 miesiące stażu pracy oraz wykształcenie wyższe.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY

Zawód

Pośrednik pracy

Obecne wymagania

Egzamin

Przyznawanie licencji odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o ocenę spełniania wymogów dotyczących stażu pracy i doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy oraz poziomu wykształcenia.

Inne

Co najmniej średnie wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja I stopnia - co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja II stopnia 36-miesięczny staż.

Takie wymagania będą po zmianach

Znoszone są licencje i wymogi, tj. wykształcenie wyższe, ukończenie studiów, których program obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo wykształcenia wyższego i posiadania co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia. Znoszone są też stopnie zawodowe.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DORADCY ZAWODOWEGO

Zawód

Doradca zawodowy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Co najmniej 12 miesięcy. Dla licencji I stopnia co najmniej 24-miesięcznego stażu pracy. Uzyskanie licencji II stopnia wymaga posiadania udokumentowanego 36-miesięcznego stażu.

Takie wymagania będą po zmianach

Znoszone są licencje i wymogi, tj. wykształcenie wyższe – ukończenie studiów, których program obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego albo wykształcenia wyższego i posiadania co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku doradcy personalnego/zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia/agencjach zatrudnienia. Znoszone są też stopnie zawodowe.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPECJALISTY DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

Zawód

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Specjalistą ds. rozwoju zawodowego może zostać osoba, która: - posiada pełnię zdolności do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Wykonywała zadania przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe., czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także staż pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW

Zawód

Specjalista ds. programów

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia. Dodatkowo samodzielnym specjalistą może zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DORADCY EURES

Zawód

Doradca EURES

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Doradcą EURES może zostać osoba, która: - spełnia wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe - posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku asystenta EURES w publicznych służbach zatrudnienia lub posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ASYSTENTA EURES

Zawód

Asystent EURES

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Asystentem EURES może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada co najmniej średnie wykształcenie - posiada licencję zawodową pośrednika pracy lub była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy — stażysty w publicznych służbach zatrudnienia - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

Kursy

Nie wymagane

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, posiadania licencji pośrednika pracy lub stażu pracy, zaświadczeń o polskim obywatelstwie lub znajomości języka polskiego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH

Zawód

Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE REDAKCJI MAP

Zawód

Geodeta w zakresie redakcji map

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI

Zawód

Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I STOPNIA

Zawód

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Inne

Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest ukończenie szkoły podstawowej, dyplom lub świadectwo potwierdzające uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu podoficera lub chorążego w BOR co najmniej 15 lat lub ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej I stopnia.

Kursy

Obecnie odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie. Organizowane są przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu, egzaminu i licencji. Zamiast egzaminu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ II STOPNIA

Zawód

Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji

Inne

Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie, legitymowanie się dyplomem lub świadectwem potwierdzającymi uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu oficera w BOR co najmniej 15 lat, bądź ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej II stopnia.

Kursy

Obecnie odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie. Organizowane są przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu, egzaminu i licencji. Zamiast egzaminu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I STOPNIA

Zawód

Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Obecnie wymagane jest wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończenie kursu pracowników zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Kursy

Z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę wymogów wykształcenia nie jest konieczne ukończenie dodatkowego szkolenia zawodowego.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO II STOPNIA

Zawód

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wymagane jest wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Kursy

Z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę wymogów wykształcenia nie jest konieczne ukończenie dodatkowego szkolenia zawodowego.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DETEKTYWA

Zawód

Detektyw

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji

Inne

Wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie oraz psychologiczne wraz z wywiadem policyjnym

Kursy

Nie wymagane

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Dla uzyskania licencji, zamiast egzaminu, wymagane będzie jedynie odbycie obowiązkowego szkolenia dla wykonujących zawód. Utrzymanie wymogu uzyskania zaświadczenia o niekaralności, badania lekarskiego, psychologicznego i wywiadu policyjnego i wpis do rejestru detektywów.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA I KLASY

Zawód

Trener I klasy

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy pierwszej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA II KLASY

Zawód

Trener II klasy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

- studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA KLASY MISTRZOWSKIEJ

Zawód

Trener klasy mistrzowskiej

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy mistrzowskiej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie wyższe - udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy pierwszej.

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletniość, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU INSTRUKTORA SPORTU

Zawód

Instruktor sportu

Obecne wymagania

Egzamin

Przy wykształceniu średnim egzamin kończący specjalistyczny kurs.

Inne

- wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 250 godzin lub - co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin)

Kursy

Przy wykształceniu średnim wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin)

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się wymagania. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie. Wprowadzona zostaje niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności instruktorskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO MIEJSKIEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny miejski

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa.

Inne

- wykształcenie średnie - niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na przewodnika turystycznego zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (poza niekaralnością za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO TERENOWEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny terenowy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego)

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego, czyli zniesiony zostaje obowiązek ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego, przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wymóg wykształcenia (pozostaje jedynie niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO GÓRSKIEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny górski

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego).

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie wymogu wykształcenia średniego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO

Zawód

Przewodnik górski międzynarodowy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego).

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Przewodnik górski międzynarodowy będzie oparty jedynie o międzynarodowy, uznawany w Polsce certyfikat UIAGM. Zniesienie wymogu ukończenia kursu i zdania egzaminu oraz przedstawiania zaświadczeń.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PILOTA WYCIECZEK

Zawód

Pilot wycieczek

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na pilota wycieczek przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na pilota wycieczek zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu pilota wycieczek, czyli zniesiony zostaje obowiązek ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego, przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wymóg wykształcenia (pozostaje jedynie niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU BIBLIOTEKARZA

Zawód

Bibliotekarz

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego

Takie wymagania będą po zmianach

Zlikwidowany zostaje egzamin oraz staż pracy, pozostawiony jedynie wymóg wykształcenia wyższego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Zawód

Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego

Takie wymagania będą po zmianach

Zlikwidowany zostaje egzamin oraz staż pracy, pozostawiony jedynie wymóg wykształcenia wyższego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU EGZAMINATORA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

Zawód

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przed komisją weryfikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe. Niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kursy

Wymagane jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Staże

Wymagane jest uczestniczenie w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii. Posiadanie, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymóg wykształcenia obniżany jest z wyższego na średnie, a okres posiadania prawa jazdy kategorii B skracany jest z 6 do 3 lat. Wprowadzony zostaje wymóg ukończenia 23 lat. Wprowadzane rozwiązania również dostosowują krajowe wymogi do poziomu ustanawianego przez prawo europejskie. Niekaralność w dotychczasowym zakresie.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Zawód

Instruktor nauki jazdy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę

Inne

Wykształcenie co najmniej średnie. Niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Kursy

Kurs kwalifikacyjny w jednostce

Staże

Posiadanie, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje skreślenie wymogu wykształcenia średniego i skrócenie okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem z 3 do 2 lat. Utrzymanie wymogów ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, niekaralność w dotychczasowym zakresie.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TAKSÓWKARZA

Zawód

Taksówkarz

Obecne wymagania

Egzamin

Wymagane zdanie egzaminu (poprzedzone szkoleniem) z zakresu topografii miasta i przepisów porządkowych, prawa pracy.

Inne

- nie ma szczególnych wymagań dot. wykształcenia w odniesieniu do tego zawodu - wymagana niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - wymagane prawo jazdy kategorii B

Kursy

Tak (zakończony egzaminem)

Staże

5-letnia praktyka jako alternatywa dla egzaminu

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje obowiązek odbycia kursu i zdania egzaminu z topografii miasta, przepisów porządkowych i prawa pracy. Pozostaje obowiązek wykazania niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Zawód

Zarządca nieruchomości

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej) stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Inne

Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

Kursy

Nabycie umiejętności zawodowych w trakcie praktyki zawodowej.

Staże

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Obecnie wymagane jest odbycie co najmniej 6-miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Takie wymagania będą po zmianach

Likwidacja licencji oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa zarządców, inna niż sądowa. Utrzymany zostaje obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zawód

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej) stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 182 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Inne

Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kursy

Nabycie umiejętności zawodowych w trakcie praktyki zawodowej

Staże

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Obecnie wymagane jest odbycie co najmniej 6-miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata opis transakcji, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późn. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Takie wymagania będą po zmianach

Likwidacja licencji oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa nieruchomości Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa pośredników, inna niż sądowa. Utrzymany zostaje obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Marynarz żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wykształcenie co najmniej podstawowe

Kursy

Nie wymagane

Staże

3 miesięczna praktyka na statkach żeglugi śródlądowej

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MECHANIKA STATKOWEGO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

36 miesięczna praktyka

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SZYPRA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Szyper żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo sternika żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

W przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa. W przypadku posiadania świadectwa sternika żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa.

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MARYNARZA MOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STARSZEGO MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwo żeglarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

6 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU BOSMANA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Bosman żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STERNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Sternik żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

W przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa. W przypadku posiadania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa.

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo? Sprawdź, jak załatwić formalności. Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG) Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (...)

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego (...)

Rząd zatwierdził deregulację 50 zawodów

Rząd zatwierdził deregulację 50 zawodów

Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W pierwszej transzy deregulacji odblokowanych zostało 50 zawodów m.in. rady prawnego, adwokata czy taksówkarza. Projekt autorstwa Ministra Sprawiedliwości jest jednym ze sposobów walki Rządu (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Planowana jest reforma rzemiosła

Planowana jest reforma rzemiosła

Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych, oraz 483 cechów zrzeszonych w tych izbach. Powyższa struktura organizacyjna powstała (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka (...)

PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

PIT 2013. Ulga na krew. Sprawdź, ile możesz zyskać

Teoretycznie odliczymy w PIT nawet 3,6 tysiąca złotych. Zobacz, ile trzeba zarabiać i jakie warunki spełnić, by odpisać taką kwotę. Osoby odwiedzające punkty krwiodawstwa mają szansę pomniejszenia daniny, którą należy płacić fiskusowi. Dla innych będzie to sposób na kilkusetzłotowy (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Firma zatrudniająca 18 pracowników, nie zatrudnia specjalisty od spraw BHP. Szkolenia pracowników wykonuje firma zewnętrzna. Szkoleniowiec z poprzedniej firmy po przeprowadzonym szkoleniu przekazywał (...)

Kontenery na budowie

Kontenery na budowie

Chcemy postawić kontenery dla pracowników, żeby mogli w nich mieszkać. Teren jakim dysponujemy na postawienie tych kontenerów jest ograniczony, więc chcieliśmy je zestawić piętrami tworząc trzy (...)

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej? Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory:  1. wzór umowy spółki jawnej,  2. wszystkie formularze (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Biegły powołany przez sąd

Biegły powołany przez sąd

Okazało się, że Sąd powołał biegłego w sprawie wydania opinii o zamianę opcji z likwidacyjnej na układową. Propozycje będące przedmiotem opinii zostały złożone przez Zarząd upadłego. Okazało (...)

Brak wpisu na listę obecności

Brak wpisu na listę obecności

Jaka jest podstawa prawna przepisu mówiącego o tym, iż osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim lub bezpłatnym, nie należy umieszczać na liście obecności? Podstawą (...)

Godzina rozpoczęcia pracy

Godzina rozpoczęcia pracy

Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana (...)

Ewidencja czasu pracy a lista obecności co jeśli są różnice?

Ewidencja czasu pracy a lista obecności co jeśli są różnice?

Co w przypadku, kiedy występują różnice pomiędzy prowadzoną w komputerze ewidencją czasu pracy a listą obecności, na której podpisuje się pracownik. Różnica ta polega na tym, że na liście (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Dyrektor biura projektowego w dużej firmie na polecenie prezesa rozesłał do wszystkich swoich podległych pracowników drogą e-mailową listę pracowników uporządkowaną wg ilości godzin korzystania (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku? Faktycznie (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

Rodzaje immunitetów

Rodzaje immunitetów

Na czym polega różnica między immunitetem przysługującym prokuratorowi, sędziemu, adwokatowi? Czy notariusz ma przywilej w postaci immunitetu? Immunitety sędziowski i prokuratorski (odpowiednio (...)

Wynagrodzenie w okresie choroby

Wynagrodzenie w okresie choroby

Czy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim (z racji wypadku w drodze z pracy) należy się dodatek funkcyjny (dyrektorski-placówka oświatowa) i dodatek motywacyjny za okres zwolnienia. W tym (...)

Zasady odwołania od decyzji organu

Zasady odwołania od decyzji organu

Jakie zasady odwołania od decyzji organu, zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Zakupiłem aktem notarialnym działkę rolną (spisane były dwa akty ze względu na prawa ANR). W przedłożonym do aktów skróconym odpisie z KW była informacja o złożeniu do KW jakiegoś wniosku. (...)

FORUM PRAWNE

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Opodatkowanie dochodów

Opodatkowanie dochodów Witam, Mam pytanie opierte na pomyśle pewnego rodzaju piramidy finansowej, której treść przytaczam poniżej (proszę nie usuwać, ten tekst jest tylko w celach poglądowaych, (...)

Czy to jest legalne????

Czy to jest legalne???? Jest to tekst który znalazłem w internecie i szczerze nie wiem czy to jest legalne wiem ze duzo tekstów tego typu jest nie legalnych ale to sie "wydaje" byc wiarygodne (...)

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna -mam wykształcenie zawodowe, -od 8 lat pracuje w preznej firmie ale zarobki wachaja sie miedzy 1600-2000netto/mies w zaleznosci od produktywnosci i ilosci zlecen. w (...)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ALIMENTOW???

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ALIMENTOW??? Jestem ojcem 2 dzieci. obydwoje chodza do podstawowki. jak moze byc maksymalna wysokosc alimentow po rozwodzie na ktorym pewnie bedzie ozeczona moja wina??? prosze o (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

podać do sądu czy nie???

podać do sądu czy nie??? Poproszę o poradę! Jestem mamą samotnie wychowującą 3-letnią dziwczynkę.Dziecko posiada moje nazwisko ponieważ z ojcem dziecka nie doszliśmy do sformalizowania związku (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Porady prawne