Na czym polega leasing pracowników?

Czym jest leasing pracowników?

Przedmiotem umowy leasingowej może być rzecz, nie osoba. Jednak w języku potocznym jest używane pojęcie „leasingu” pracowników. Oznacza ono wypożyczenie pracownika od agencji zatrudnienia, które  oferują usługi w przedstawionym zakresie. O „wynajęciu” pracownika pracodawca powinien pomyśleć w sytuacji, gdy jeden z jego stałych pracowników przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Warto też zastanowić się nad taką forma pozyskiwania pracowników, jeśli istnieje potrzeba wykonania bardziej specjalistycznej pracy czy nietypowego zlecenia. Pracodawca nie musi wtedy przeprowadzać poszukiwania odpowiedniego kandydata na całym rynku pracy. Może zawrzeć umowę z agencją zatrudnienia, która skieruje do niego osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Leasing pracowników jest jednak przede wszystkim doskonałym  rozwiązaniem  dla firm "sezonowych". Do tej pory jedyną ich możliwością było zatrudnianie pracowników na czas określony. Teraz taka firma może zatrudniać najbardziej dogodną liczbę pracowników, zależnie od bieżących potrzeb. Może też w bardziej elastyczny sposób kształtować te zasoby, przez ich zwiększenie lub zmniejszenie w razie zmiany sytuacji w firmie.

Jak zawrzeć odpowiednia umowę?

Leasing pracowników sprowadza się do wykorzystywania w działalności przedsiębiorstwa pracowników innej firmy. Tą inną firma jest agencja pracy tymczasowej. To ona jest pracodawcą osoby wykonującej pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Agencje zatrudnienia pozyskują przyszłych pracowników wszelkimi dostępnymi środkami, najczęściej przez ogłoszenia. Przedsiębiorca poszukujący pracowników tymczasowych uzgadnia z agencją na piśmie:

  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

  • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

  • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

  • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; 

  • miejsce wykonywania pracy tymczasowej. 

Po sprecyzowaniu powyższych kwestii przedsiębiorca, zwany też pracodawcą użytkownikiem, pisemnie przekazuje agencji informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonego wg stawek obowiązujących u danego przedsiębiorcy oraz warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Te informacje są następnie przekazywane przyszłemu pracownikowi. Musi to nastąpić przez podpisaniem z nim umowy o pracę przez agencję pracy tymczasowej. Nie oznacza to jednak, że poszukiwania odpowiedniego kandydata do pracy zaczynają się dopiero po uzgodnieniu warunków z przedsiębiorcą. Przeciwnie, korzyści płynące z leasingu pracowników polegają miedzy innymi na tym, że agencja już wcześniej nawiązuje kontakt z przyszłym pracownikiem. Taka osoba  wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym przedstawia informacje o sobie – podaje swoje kwalifikacje oraz warunki, na których jest zdecydowana świadczyć pracę. Agencja umieszcza dane przyszłego pracownika w swojej bazie danych. Dzięki temu, gdy do agencji zgłasza się przedsiębiorca, wystarczy że agencja sprawdzi stworzoną przez siebie bazę danych. Po dokonaniu wyboru osoby o odpowiednich kwalifikacjach, agencja podpisuje z nią umowę o pracę i wypożycza pracodawcy użytkownikowi.

Jakie odniesiesz korzyści z leasingu pracownika?

Firma, która decyduje się na leasing pracowników w dużym zakresie uelastycznia zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Często ratuje to sytuację, gdy okazuje się, że firma musi zrealizować zamówienie, do którego nie posiada odpowiedniej ilości ludzi lub nie zatrudnia pracowników o wymaganym doświadczeniu. Korzystając z usług agencji pracy tymczasowej można w bardzo sprawny sposób i przy małym zaangażowaniu ze strony przedsiębiorcy znaleźć pracownika spełniającego odpowiednie wymagania. Kolejnym atutem jest to, że najczęściej taki pracownik z miejsca może przystąpić do wykonywania powierzonej pracy.

Obowiązki, które ciążą na pracodawcy użytkowniku w związku z leasingiem pracowników, są w znacznym stopniu ograniczone. Polegają one na:

  • zapewnieniu pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,

  • prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego na zasadach i w zakresie przewidzianym w odniesieniu do pracowników.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika