Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

26.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że część przepisów będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z art. 4 nowelizacji, czynności w zakresie:

a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,

Porady prawne

c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg,

dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.uzp.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne