Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

Osoby z wynagrodzeniem przekraczającym 7.410 zł, muszą liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym w 2017 roku. Mimo, że w trakcie roku płacą oni zaliczki tak jak do tej pory, to na koniec roku będą zmuszeni dopłacić podatek na rzecz organów skarbowych

Wszystko za sprawą zmienionej kwoty zmniejszającej podatek, która u osób z wynagrodzeniem wyższym niż 85.528 zł rocznie, będzie niższa niż rok temu. Do tej pory kwota wolna od podatku wynosiła zawsze 556,02 zł, a od 2017 r. wylicza się ją według wzoru: 556 zł 02 gr minus 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) / 41 472 zł. W efekcie im wyższe wynagrodzenie wykaże podatnik w 2017 r., tym niższą kwotę zmniejszającą podatek może zastosować. Tymczasem podatek u osób zarabiających ponad 85,528 zł wylicza się według wzoru: 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek. Powoduje to, że kwota wolna od podatku wpływa bezpośrednio na wartość zobowiązania, jakie należy zapłacić do urzędu skarbowego. Skoro kwota zmniejszająca będzie niższa niż rok temu, to podatnik zapłaci tego podatku więcej.

Obniż podstawę obliczenia podatku w 2017 r. – wykorzystasz większą kwotę wolną

Jest prosty sposób, by zachować kwotę zmniejszającą podatek na takiej samej wysokości, jak w roku poprzednim. Im niższa będzie bowiem podstawa obliczenia podatku, tym więcej odliczyć będzie można od podatku. Należy to interpretować w prosty sposób, że im mniej się zarobi, tym więcej będzie można odliczyć i tym samym podatnik otrzyma wyższy zwrot podatku. Podstawa obliczenia podatku nie jest jednak równoważna kwocie zarobku podatnika – jest to bowiem przychód (kwota brutto wynagrodzenia), po odjęciu przysługujących kosztów podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Podatnik może zatem w różny sposób wpływać na to, by podstawa obliczenia podatku była znacznie niższa niż jego faktyczne wynagrodzenie. Dzięki  działaniom zapobiegawczym będzie mógł odliczyć co najmniej znacznie wyższą kwotę zmniejszającą.  

 

Działania te, to przede wszystkim:

 ·         Uzyskiwanie jak największej części wynagrodzenia w postaci kwot zwolnionych z podatku – np. w formie diet, świadczeń z ZFŚS a nie ze środków obrotowych pracodawcy, które podlegają opodatkowaniu,

·         Ustalenie jak najwyższych kosztów uzyskania przychodów – np. dzięki rozliczeniom wynagrodzeń za prawa autorskie do utworów, stosowanie kosztów podwyższonych za dojazd do miejsca zatrudnienia, a w przypadku
samozatrudnionych – korzystanie z jak najwyższej wartości kosztów związanych z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów,

·         Korzystanie z ulg podatkowych, podlegających odliczeniu od dochodu, np. ulgi na Internet, rehabilitacyjnej, odliczeń dokonanych darowizn, w tym darowizn krwi i jej składników dokonywanej przez honorowych dawców,

·         Część dochodów opodatkować inaczej, niż według skali podatkowej, np. zamiast rozliczać najem na zasadach ogólnych – skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Każda z powyższych metod sprawi, że u osób zarabiających ponad 85,528 zł wystąpi wyższa kwota zmniejszająca podatek. Stosowanie tych metod pozwoli również samodzielnie obniżać należność na rzecz fiskusa – im niższy bowiem dochód, tym niższej wysokości podatek należy zapłacić. Aby podstawa obliczenia podatku była niższa, należy jeszcze w trakcie 2017 roku podjąć działania, które wpłyną na jej wysokość. Ich stosowanie w pierwszych miesiącach 2018 r. - przed złożeniem deklaracji podatkowej, nie pozwoli na korzystniejsze rozliczenie podatku PIT.

Poznaj inne metody na obniżenie podatku przed końcem 2017 r.- e-book  

 

Ustal już dziś, jaka jest wysokość Twojej podstawy opodatkowania. Oblicz czy zapłacisz więcej podatku niż rok wcześniej

 Jeśli okaże się, że Twoje średnioroczne wynagrodzenie przekracza 7.410 zł netto, to powinieneś już dziś sprawdzić, ile podatku zapłacisz za 2017 rok. Zsumowanie wynagrodzeń (nawet w kwotach brutto) i wprowadzenie ich do przygotowanego na rok 2017 Programu e-pity gotowego już do rozliczeń w 2018 roku, pozwoli Ci ustalić, o ile zwiększy się Twój podatek PIT.

 Jeżeli okaże się, że zmiana jest znacząca, to masz jeszcze czas, by skorzystać z ulg podatkowych. Przed Tobą ostatnie tygodnie , w czasie których możesz np. przesunąć wypłaty wynagrodzenia na kolejny rok, skorzystać z ulg podatkowych albo rozliczyć wyższe koszty uzyskania przychodów. Pamiętaj, wprowadzając dane do Programu e-pity 2017 nie będziesz ich musiał ponownie przepisywać przy rozliczeniu rocznym. Tymi samymi danymi posłużysz się  sporządzając swoją deklarację podatkową w pierwszych miesiącach 2018 r..

Wylicz i przygotuj swój PIT już dziś  w Programie e-pity 2017

 

Co na to pracodawca - płatnik?

Mimo zmian w kwocie wolnej od podatku, pracodawca – płatnik, nie stosuje nowej kwoty wolnej i nie pomniejsza zaliczek na podatek o inną niż rok wcześniej kwotę zmniejszającą podatek. Dopiero sam podatnik w rozliczeniu rocznym musi porównać jaka kwota wolna mu przysługuje, a jaką kwotę wykorzystał w jego imieniu płatnik przy rozliczaniu zaliczek na podatek. Płatnik bowiem pobierze zaliczki na podatek:

·         po 46,34 zł miesięcznie – rozliczając kwotę 556,02 zł rocznie, jeśli podatnik przekaże mu w tej sprawie oświadczenie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym albo,

·         nie pomniejszy wynagrodzenia o kwotę zmniejszającą – 46,34 zł miesięcznie – w przypadku niektórych rodzajów umów (np. umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub braku ww. oświadczenia albo,

·         nie pomniejszy w trakcie roku wynagrodzenia o kwotę zmniejszającą,ze względu na oświadczenie pracownika, że jego wynagrodzenia przekroczą 85.528 zł rocznie, 

·         ustali podwójną wysokość kwoty wolnej – ze względu na oświadczenie podatnika, że rozlicza się wspólnie z żoną czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W efekcie dopiero przygotowując rozliczenie roczne podatnik będzie mógł ustalić czy musi oraz ile musi dopłacić podatku. Istnieje więc duże ryzyko, że jeśli nie przygotujemy wstępnie rozliczenia podatkowego za bieżący rok , to możemy być zaskoczeni koniecznością dopłaty podatku do rozliczenia podatkowego w 2018 r.  Warto zatem już dziś przy użyciu Programu e-pity, sprawdzić, jakiej wysokości podatek za 2017 r. trzeba będzie zapłacić.   

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda