Polski Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej

Polski Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej

Polska z sukcesem zakończyła proces notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej

W grudniu 2022 roku Polska z sukcesem zakończyła proces notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej (PSIE). Po kilkumiesięcznym procesie pre-notyfikacji, nasz kraj otrzymał pozytywną opinię grupy wzajemnej oceny państw członkowskich Unii Europejskiej, funkcjonującej pod nazwą Cooperation Network: Opinion No. 7/2022 - eID User Community - (europa.eu).

W dniu 19.04.2023 r. notyfikacja Publicznego Schematu Identyfikacji Elektronicznej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ 2023/C 136/02.

Porady prawne

Polski Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej obejmuje dwa środki identyfikacji elektronicznej: profil zaufany i profil osobisty. Uzyskana opinia to publiczne potwierdzenie faktu, że spełniają one wymagania Rozporządzenia eIDAS 910/2014 oraz Rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2015/1502 i 2015/1501. Cooperation Network na podstawie przedstawionych przez stronę Polską dowodów potwierdziła, że profil osobisty oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a profil zaufany średni poziom bezpieczeństwa.

Polska jest już zintegrowana z 16 innymi państwami Unii Europejskiej poprzez węzeł eIDAS. Umożliwia to obywatelom wcześniej notyfikowanych krajów logowanie do polskiego portalu transgranicznego: Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy.

Notyfikacja PSIE zwiększa też integrację polskich usług identyfikacji elektronicznej z innymi państwami europejskimi, umożliwiając polskim obywatelom uwierzytelnienie (logowanie) do publicznych usług w innych krajach za pomocą profilu osobistego (e-dowodu) oraz profilu zaufanego.

Co dalej?

W drugim kwartale 2023 roku planowane są prace integracyjno-wdrożeniowe realizowane przez NASK PIB – operatora węzła polskiego eIDAS. Prace te mają na celu uruchomienie funkcjonalnej komunikacji z innymi węzłami eIDAS, która umożliwi polskim obywatelom logowanie polskimi środkami identyfikacji elektronicznej do portali publicznych innych państw Unii Europejskiej.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika