Nie będzie referendum konstytucyjnego

Senat w dniu 25 lipca 2018 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Izba nie wyraziła zgody na zarządzenie przez prezydenta RP ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie zmian lub uchwalenia nowej konstytucji. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały Senatu w tej sprawie wynosiła 47 głosów. Za jej podjęciem opowiedziało się 10 senatorów, przeciw było 30, a 52 osoby wstrzymały się od głosu.

Czego dotyczyła propozycja referendum?

W dniu 20 lipca 2018 r. Prezydent RP przekazał do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Projekt postanowienia zawiera 10 pytań referendalnych, które dotyczą:

 • kwestii uchwalenia nowej Konstytucji lub wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującej,
 • unormowania w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzania referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli oraz określenia ważności tego referendum przy 30% frekwencji,
 • wprowadzenia w Konstytucji zmian w umocowaniu władzy wykonawczej (pozycji ustrojowej Prezydenta, Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów),
 • wprowadzenia w Konstytucji zapisu dotyczącego wyborów do Sejmu RP (w jedno lub wielomandatowych okręgach wyborczych),
 • podkreślenia w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego,
 • konstytucyjnego unormowania członkostwa Polski w UE i NATO,
 • zagwarantowania ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski,
 • zagwarantowania ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa oraz praw nabytych rodziny,
 • ochrony pracy oraz określenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn,
 • podziału jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa).

Prezydent przedstawił pytania referendalne

Jak wspomniano, w piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego - w dniach 10-11 listopada 2018 r. - dotyczącego zmian w konstytucji.

- "W ostatecznej propozycji jest 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu" - mówił w piątek Andrzej Duda przedstawiając pytania referendalne dot. konstytucji.

Prezydent podkreślił, że chciałby, żeby w referendum było nie więcej niż 10 pytań; jak dodał kilka tygodni temu przedstawił 15 pytań mówiąc, że chciałby, aby ta liczba została ograniczona właśnie do 10, ale żeby pytań pod dyskusję poddano trochę więcej.

- "Ten sposób postępowania, to oddanie sprawy w ręce Polaków, to jest zmiana dotychczasowego paradygmatu. Poprzednia konstytucja została napisana przez elity prawnicze, przez elity prawnicze wydyskutowana i dopiero wtedy przedstawiona ludziom do akceptacji, kiedy była już gotowa. Chcę, żeby było odwrotnie - chcę, żeby to ludzie podyktowali prawnikom, tym elitom prawniczym, jakiej konstytucji w Polsce chcą. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli" - mówił Prezydent.

Porady prawne

PYTANIA REFERENDALNE

Czy jest Pani/Pan za:
 • uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 
 • uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? 
 • pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za:
 • systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 
 • systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? 
 • utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej? 

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
 • w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 
 • w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 
 • przy połączeniu obu tych metod  (system mieszany)? 

Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa? TAK - NIE

Zob. też:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne