27.11.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny

 

Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym roku (marzec) zakupiłem używany samochód, który amortyzuję (3 lata). Prowadzę rozliczenia z fiskusem -  książka PKPiR, rozliczam miesięcznie koszty eksploatacyjne samochodu: amortyzacja, OC+AC i jedno tankowanie. Mam pewne wątpliwości - przestałem od listopada 2003 r. wpisywać w koszty telef., podatek przy koszcie samochodu sprowadza się praktycznie do zera. Odprowadzam do US tylko VAT bez potrąceń. Czy aktualnie  moja działalność może budzić wątpliwości? Czy kontynuacja mojej działalności gospodarczej jest  OK z punktu widzenia organów skarbowych. Rozpocząłem działalność  dokumentując posiadanie (własność) dwóch lokali (razem 150 m2), które przekształciłem na użytkowe w gminie. Wątpliwości moje dotyczą tego, czy aktualnie  wynajmując tylko jeden własny lokal użytkowy (firmie), nie płacąc podatku dochodowego (KPiR), bo dużym kosztem który mam to amortyzacja samochodu (używany, skrócona amortyzacja 3-letnia), pozostałe koszty to czynsz, ubezpieczenie, OC+AC, 1 tankowanie, amortyzacja  lokalu. Wszystko to przy niedużym przychodzie powoduje, że podatek dochodowy oscyluje wokół zera. To dla mnie sytuacja OK, ale czy fakt, że od listopada ubiegłego roku wynajmuję tylko jeden lokal nie będzie budzić zastrzeżeń US? Przeszedłem z formy rozliczania najmu dwóch własnych lokali użytkowych (PIT 5 - od 1994 roku)  na działalność gospodarczą (2000 rok), aby móc uwzględniać w kosztach, których mi brakowało do zminimalizowania podatku dochodowego inne oprócz czynszów koszty (np. amortyzacja samochodu). Nowy element, który też mnie niepokoi to to, iż jestem rencistą, płacę do ZUS-u  podatek zdrowotny (bo działalność gospodarcza). Będąc rencistą mogę bez zawieszania renty wynajmować własne lokale? Czy, gdy przeszedłem z wynajmu na działalność gospodarczą (też wynajem własnych lokali), teraz jeden lokal  - nie będzie dodatkowo zastrzeżeń ZUS-u co do renty?


Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie:

 

ZUS

Z opisanego stanu faktycznego, iż otrzymuje Pan rentę, czyli świadczenie z FUS z racji niezdolności do pracy. Równocześnie jednak prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a skoro tak to jest Pan zobowiązany do opłacania składek zdrowotnych (nie podatku zdrowotnego), czyli składek z tytułu ubezpieczenia w NFZ (Narodowym Funduszu Zdrowia).

Renta

Zakładamy, iż w opisanym stanie faktycznym chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy regulowaną ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Na jej podstawie należy zastanowić się, czy w Pana przypadku nie zaistnieje „niebezpieczeństwo” zawieszenia bądź zmniejszenia pobieranego świadczenia. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS prawo do renty może ulec zawieszeniu lub ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się natomiast zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Natomiast zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (artykuł 6 powołanej ustawy) obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają co do zasady osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są - między innymi - osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Jak sam Pan napisał prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów zarejestrowaną już w roku 2000 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 70.20Z został sklasyfikowany wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Stąd jako osoba prowadząca działalność gospodarczą należy Pan do kręgu osób, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jednak jak już była o tym mowa powyżej, z racji pobierania przez Pana renty z tytułu niezdolności do pracy, ma Pan obowiązek jedynie do opłacania w/w składek zdrowotnych.

Zawieszenie lub zmniejszenie renty

Jak już zostało wspomniane powyżej Pana renta z tytułu niezdolności do pracy może ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jaki Vat od działalności edukacyjnej – opinia prawna

Jaki Vat od działalności edukacyjnej – opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest to działalność edukacyjna - kursy języka angielskiego. Zatrudniam obcokrajowców. Nie jestem płatnikiem VAT, do tej pory płaciłem podatek dochodowy 19%. W 2003 r. przekroczyłem obrót 10.000 EUR. Jak (...)

VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej równowartość 10.000 EUR – opinia prawna

VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej równowartość 10.000 EUR – opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest to działalność edukacyjna - kursy języka angielskiego. Zatrudniam obcokrajowców (Wielka Brytania, USA). Nie jestem płatnikiem VAT, do tej pory płaciłem podatek dochodowy 19 %. W 2003 r. przekroczyłem (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości (...)

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem drobnym przedsiębiorcą w branży budowlanej. Od 1999 r. mam problemy związane z niepłaceniem za roboty wykonane przez inwestorów. W związku z tym nie opłacałem składek ZUS. Przekazywałem do zajęcia ZUS-owi faktury jednak odpisywali, że nie przyjmują do realizacji. Obecnie (...)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

Stan faktycznyFirma „X” sp. z o.o., posiadała oddział poza miejscem swej siedziby. W oddziale tym pracowała Pani „A”. Podczas okresu swojego zatrudnienia dokonała wielu oszustw na szkodę „X”. Polegały one na tym, że wystawiała faktury VAT podmiotom nie istniejącym, (...)

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Stan faktyczny   Zawarliśmy z niemiecką firmą umowę, na podstawie której miał być przeprowadzony egzamin dla naszych pracowników. Egzamin odbył sie w Polsce, na terenie naszego zakładu. Firma niemiecka wystawiła rachunek, na którym podatek wynosi 0%. Czy my, jako nabywca usługi (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny   Osoba fizyczna jest jedynym właścicielem sp. z o.o. która nie posiada żadnego majątku. Od ponad 10 lat dzierżawi nieruchomość od gminy i poddzierżawia ją na podstawie umowy innemu podmiotowi. Jest to jedyny dochód spółki przeznaczany na opłaty dzierżawne. (...)

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

  Stan faktyczny   Osoby prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jeden ze wspólników stara się o uzyskanie renty inwalidzkiej. Jaka będzie najkorzystniejsza forma jego współpracy z firmą – zarówno z punktu widzenia wspólnika (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Na jakich warunkach osoba fizyczna (nie prowadząca własnej firmy) może dokonać sprzedaży osobiście zbieranych ziół firmie zarejestrowanej w Niemczech posiadającej NIP-DE? Wartość transakcji nie przekroczy 10.000 EUR. Strona niemiecka uważa, że koniecznym warunkiem jest NIP-PL. Opinia (...)

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny Niemiecki kontrahent, z którym mamy umowę o stałej współpracy, wypożyczył nam program AutoCad do konstruowania wyrobów, które produkujemy. Jako potwierdzenie otrzymaliśmy pismo stwierdzające oddanie programu do dyspozycji naszej firmie (nie została określona wartość programu, (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?Opinia prawnaPodwyższenie kapitałuPodjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z (...)

Stawki Vat na roboty i materiały budowlane - opinia prawna

Stawki Vat na roboty i materiały budowlane - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z załącznikiem nr 3 nowej ustawy o VAT, dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego są opodatkowane stawką 7%. Materiały budowlane (okna, drzwi, parapety (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, (...)

Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy firmą produkcyjną. W 2002 roku została zawarta ustna umowa z klientem na wykonanie maszyny. Klient wpłacił przelewem bankowym (w tytule faktura VAT) 40% wartości transakcji. Odebrał część z zamówienia (urządzenie składa się z kilku innych tworzących całość (...)

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę na budowę domu. Inwestycja jest w trakcie wykonywania. Jednak pojawiają się coraz większe problemy z jakością wykonywanych prac, skłaniające mnie do potrącenia pewnej kwoty od przewidzianej umową należności za jeden z etapów budowy. Właściciel firmy, (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jestem płatnikiem podatku VAT. W 1999 r. zamówiłem u dilera Hondy w Toruniu samochód Honda Civic w wersji ciężarowej (w karoserii samochodu osobowego). Diler zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności związanych (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Stan faktycznyOsoba prowadząca działalność gospodarczą przekształca ją w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością. W listopadzie 2002 r. została zarejestrowana nowa spółka. Na miesiąc grudzień planowane jest wniesienie aportu w postaci dotychczas prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo (...)

Zasady ewidencji podatkowej wykonanych usług poza granicami kraju - opinia prawna

Zasady ewidencji podatkowej wykonanych usług poza granicami kraju - opinia prawna

Stan faktyczny Świadczyliśmy usługi montażowe na terenie Niemiec (budowa wymienników ciepła dla elektrowni, aczkolwiek nie jesteśmy firmą budowlaną) w okresie od kwietnia do października 2004 dla kontrahenta niemieckiego. Wiemy że ostatecznym odbiorcą wykonanych urządzeń jest firma (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej i zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, (...)

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Od niedawna prowadzę własną firmę i mam kilka pytań. Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Jestem płatnikiem VAT. 1. W jaki sposób i czy w ogóle należy uwzględnić w PKPiR i rozliczeniu rocznym dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (...)

PCC od nabycia samochodu przez spółkę z o.o.

PCC od nabycia samochodu przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. zakupiła od osoby fizycznej samochód osobowy o wartości 20 tys. zł. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jaką kwotę? Ile jest czasu na złożenie deklaracji (...)

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 - 8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą. Czy dotyczy to rolnika, który (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi? Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowym (...)

Założenie spółki jawnej przez rencistę

Założenie spółki jawnej przez rencistę

Jestem rencistą, mam 47 lat i wraz z kuzynem-emerytowanym nauczycielem(lat 51) chcemy założyć firmę Agencja Nieruchomości (obecnie nie pracujemy). Słyszałem, że by nie płacić pełnego ZUS-u jako rencista należy taką firmę otworzyć w formie spółki a najłatwiej spółki jawnej. Jakie (...)

Zaprzestanie działalności rolniczej

Zaprzestanie działalności rolniczej

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego? W myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników uznaje się, iż rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawił (...)

Zawieszenie renty rolniczej

Zawieszenie renty rolniczej

W jakich przypadkach następuje zawieszenie renty rolniczej? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi (...)

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w (...)

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa? Emeryt lub rencista, którzy prowadzą działalność pozarolniczą, nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym emerytem i jednocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód (przychody (...)

Rencista rolnik a składki ZUS

Rencista rolnik a składki ZUS

Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, czy będą zobowiązane płacić składki? W dniu 14 grudnia 2006 r.  już drugi raz (poprzednio (...)

Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Zatrudniłam pracownika (na okres 5 miesięcy od lutego 2008r.), któremu brakuje 10 miesięcy do osiągnięcia wieku 60 lat. Jest rencistą. W świadectwach pracy z poprzedniego zakładu nie ma wzmianki o wypłaceniu odprawy pracownikowi z tytułu przejścia na rentę. Pracownik pracuje u mnie do 30 (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 - 8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą. Czy dotyczy to rolnika, który (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi? Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowym (...)

Założenie spółki jawnej przez rencistę

Założenie spółki jawnej przez rencistę

Jestem rencistą, mam 47 lat i wraz z kuzynem-emerytowanym nauczycielem(lat 51) chcemy założyć firmę Agencja Nieruchomości (obecnie nie pracujemy). Słyszałem, że by nie płacić pełnego ZUS-u jako rencista należy taką firmę otworzyć w formie spółki a najłatwiej spółki jawnej. Jakie (...)

Zaprzestanie działalności rolniczej

Zaprzestanie działalności rolniczej

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego? W myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników uznaje się, iż rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawił (...)

Zawieszenie renty rolniczej

Zawieszenie renty rolniczej

W jakich przypadkach następuje zawieszenie renty rolniczej? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi (...)

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w (...)

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa? Emeryt lub rencista, którzy prowadzą działalność pozarolniczą, nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym emerytem i jednocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód (przychody (...)

Rencista rolnik a składki ZUS

Rencista rolnik a składki ZUS

Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, czy będą zobowiązane płacić składki? W dniu 14 grudnia 2006 r.  już drugi raz (poprzednio (...)

Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Zatrudniłam pracownika (na okres 5 miesięcy od lutego 2008r.), któremu brakuje 10 miesięcy do osiągnięcia wieku 60 lat. Jest rencistą. W świadectwach pracy z poprzedniego zakładu nie ma wzmianki o wypłaceniu odprawy pracownikowi z tytułu przejścia na rentę. Pracownik pracuje u mnie do 30 (...)

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Od czego zależy wysokość świadczenia przedemerytalnego dla kobiety w wieku 56 lat? ZUS przyznał świadczenie przedemerytalne w wysokości ok. 535 zł. Natomiast kwota ustawowa jest wyższa. Czy nastąpiła jakaś pomyłka w wyliczeniu kwoty? Kwota świadczenia emerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? W czasie renty jakie wynagrodzenie maximum mogę otrzymywać gdybym się zatrudnił? Zgodnie z obowiązującymi (...)

Ubezpieczenie emeryta prowadzącego działalność

Ubezpieczenie emeryta prowadzącego działalność

Czy prowadząc działalność gospodarczą, będąc na wcześniejszej emeryturze (odprowadzam do ZUS jedynie składkę zdrowotną) mogę zatrudnić pracownika? Czy fakt zatrudnienia pracownika spowoduje, że będę musiała odprowadzić za siebie pełną składkę ZUS? Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy (...)

Eksmisja na bruk a lokal zastępczy

Eksmisja na bruk a lokal zastępczy

Kiedy sąd nie może orzec braku lokalu zastępczego dla osoby, która podlega eksmisji z lokalu? Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec (art. 14 ust. 4 ustawa o ochronie lokatorów):1) kobiety w ciąży,2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów (...)

Obliczanie wysokości należnego zachowku

Obliczanie wysokości należnego zachowku

Jeden z trzech spadkobierców dostał przed 15 laty darowiznę (pół domu notarialnie) o wartości 100.000 zł. Jego część spadku to 66.600 zł. Czy musi spłacić nadwyżkę pozostałym dwóm spadkobiercom? Jaką sumę? Podstawą obliczenia zachowku jest wyliczenie substratu zachowku. (...)