Rzecznicy patentowi będą konkurować ceną

Nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym.

Koniec stawek minimalnych

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych ma na celu eliminację określania w rozporządzeniu stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych w stosunkach umownych między rzecznikiem patentowym i klientem. 

Porady prawne

Koszty zastępstwa przez rzecznika patentowego

Stawki minimalne stanowić będą jedynie podstawę do zasądzania albo orzekania kosztów zastępstwa w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu. Nowelizacja uwzględnia uwagi zawarte w uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2016 r. skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych ustanowionych w polskich przepisach, ograniczających swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich.

 Ponadto, w przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika patentowego w wysokości niższej niż stawka minimalna przy czynnościach danego rodzaju, koszty zastępstwa wykonywanego przez rzecznika patentowego będą zasądzane przez sąd albo orzekane przez Urząd Patentowy zgodnie z przedstawionym spisem kosztów. Możliwe więc będzie zasądzenie albo orzeczenie zwrotu rzeczywistych kosztów poniżej stawki minimalnej.

Od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne