Seminaria na temat licytacji i aukcji elektronicznej

23.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie Urząd Zamówień Publicznych udostępni uczestnikom systemu zamówień publicznych pierwszą ogólnodostępną, bezpłatną platformę przeznaczoną do prowadzenia licytacji oraz aukcji elektronicznych. Na platformie, oprócz oprogramowania do prowadzenia postępowań, zostanie także zamieszczona instrukcja, która przybliży zagadnienia związane z przeprowadzaniem aukcji i licytacji elektronicznej. 

Mamy nadzieję, że ten instrument zachęci zamawiających do szerszego niż dotychczas korzystania z przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych procedur elektronicznych, takich jak aukcja czy licytacja, których stosowanie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach, a w rezultacie do bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych. Są to procedury w pełni otwarte dla wszystkich zainteresowanych wykonawców i - co bardzo istotne - zapewniające większy stopień przejrzystości niż procedury „klasyczne". 

Porady prawne

Planowany termin uruchomienia platformy do licytacji elektronicznej to 26 - 27 stycznia 2009 roku.

W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych organizuje cykl seminariów, których celem jest przekazanie odpowiednich informacji o zasadach funkcjonowania platformy oraz licytacji i aukcji elektronicznej. Seminaria są adresowane do szerokiego grona uczestników systemu zamówień publicznych, zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli podsektora  samorządowego do udziału w seminarium w jednym z dwóch terminów: 16 lub 17 lutego 2009 r. Szkolenia odbędą się w sali nr 17 siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy Al. J.Ch. Szucha 2/4 w Warszawie. Udział w seminarium można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: szkolenia@uzp.gov.pl lub faksem: 0 22 458 78 36.
Wszelkich informacji związanych z seminarium udziela Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 0 22 458 77 07 lub 458 77 17.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne