Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Teraz zajmie się nim Sejm.

Co przewidziano w proponowanej nowelizacji?

Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

Porady prawne

Zgodnie z propozycją rządową, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do – udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu czy ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji bądź innych dokumentów składanych przez podatników.

Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy – na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”, jako odrębnego środka dowodowego.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika