12.11.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Stan faktyczny

Mój ojciec jest chory psychicznie. Matka chce mieć możliwość decydowania za niego przy wyrażaniu zgody na leczenie szpitalne, ponieważ sam nie jest w stanie ocenić swojego zachowania. Wydaje nam się, że w tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem ubezwłasnowolnienie ojca. Mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Majątek: wspólne mieszkanie w domku wolnostojącym i ogród. Ojciec jest na rencie - niezdolność do pracy (całkowita), mama pracuje, jest krawcową. Z rodzicami mieszka ich córka z mężem i małym dzieckiem. Ojciec jest chory psychicznie od ponad 10 lat. W ciągu tych lat miewał lepsze i gorsze okresy - od apatii, leżenia w łóżku przez cała dobę, po stany agresji, bezsenność i nadpobudliwość. Z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu (schudł w krótkim czasie -10 kg, śpi po 3 - 4 godziny na dobę) i nie wyraża zgody na leczenie w szpitalu psychiatrycznym (przebywał już w szpitalu w Lubiążu kilka razy). Lekarz przepisuje ojcu coraz większe dawki leków, które jednak nie dają rezultatu, nie wyciszają go, nie pozwalają mu spać, a nam spokojnie i bezpiecznie żyć. Terroryzuje swoją rodzinę - kiedyś nie chciał iść do lekarza po leki, pod nieobecność matki powybijał młotkiem wszystkie okna w domu. Ostatnio (blisko 3 miesiące), wszczyna awantury, używa wulgarnych słów, zwłaszcza wobec matki i sąsiadów. Odgraża się mamie, że ją zabije, odgraża się córce, z którą mieszka, gdy mu się przeciwstawią. Stał się rozrzutny, wydaje, i pożycza od ludzi pieniądze. Ostatnio wszczął bójkę, w której rozbił nos mężczyźnie, sam ma złamaną rękę i rozciętą wargę. Wie, że jeśli nie wyrazi zgody na leczenie w szpitalu, matka i rodzina są bezradni. 1. Czy zarówno przy ubezwłasnowolnieniu częściowym jak i całkowitym, matka może skierować ojca na leczenie do szpitala bez jego zgody, jeśli uzna to za konieczne? 2. Czy po  ubezwłasnowolnieniu ojca matka kierować ojca na leczenie do szpitala bez jego zgody (po konsultacji z jego lekarzem), czy też potrzebuje na to każdorazowo zgody sądu? 3. Jeśli moja matka ubezwłasnowolni ojca, czy będzie odpowiadać za czyny ojca? Mam na myśli pobicie, pożyczanie pieniędzy. Jeśli komuś zrobi krzywdę, narobi długów, on trafi na przymusowe leczenie, ale jakie konsekwencje czekają matkę? 4.

Porady prawne

 Z jakim wnioskiem należy wystąpić do sądu- o ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite?5. Jeśli ojciec chce podjąć jakąś pracę (wyraża taką gotowość choć nie zdaje sobie sprawy że nie nadaje się do pracy zawodowej), mama ma wpływ na jego decyzję? Jego zdanie z potencjalnym pracodawcą będzie wiążące? 6. Czy przy ubezwłasnowolnieniu częściowym zawsze powołuje się kuratora? W tym konkretnym przypadku, jakie będzie jego zadanie skoro rodzice nie posiadają majątku poza rentą ojca i wypłatą matki? 7. Jakie czekają ją koszty związane z wystąpieniem o ubezwłasnowolnienie? 8. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku prócz opinii lekarza? Wniosek kieruję do sądu okręgowego? Matka chce opiekować się ojcem, chce mieć wpływ na decyzję o leczeniu szpitalnym, jeśli jego stan zdrowia będzie tego wymagał. Za każdym razem zanim trafi w końcu do szpitala, kosztuje to moją rodzinę sporo nerwów, strachu i obawy przed nim.

Opinia prawna

1.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 k.c. (kodeks cywilny), każda osoba fizyczna z chwila ukończenia pełnoletności, nabywa pełna zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż pełnoletni  własnym działaniem może nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania - ogólnie rzecz ujmując wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych.

Polskie prawo cywilne przewiduje jednak, przy wystąpieniu określonych przesłanek, możliwość ograniczenia a także utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, co nastąpić może jedynie z chwilą uprawomocnienia się stosownego orzeczenia Sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym.  I tak, pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna może utracić tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dopóki nie dojdzie do takiego ubezwłasnowolnienia ( a wcześniej oczywiście nie orzeczono ubezwłasnowolnienia częściowego), dopóty ma ona pełną zdolność, chociażby była psychicznie chora. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 12 grudnia 1960 r., I CO 35/60 (OSNCP 2/61, poz. 32).

2.
Zagadnienia związane z ubezwłasnowolnieniem całkowitym i częściowym normowane są różnymi przepisami prawa materialnego, jednakże przyczyny (przesłanki) i tryb postępowania w obu rodzajach ubezwłasnowolnienia są zbliżone.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jednak na tym nowości się nie kończą – poniżej (...)

Utrata bonifikaty na wykupione mieszkanie od gminy – opinia prawna

Utrata bonifikaty na wykupione mieszkanie od gminy – opinia prawna

Stan faktyczny Jak wygląda kwestia zwrotu bonifikaty w przypadku  zbycia (darowizny) mieszkania na rzecz osoby bliskiej, która następnie sprzedaje lokal przed upływem terminu? Czy w tym przypadku jest konieczność zwrotu bonifikaty? Czy takie same zasady obowiązują w przypadku zamiany mieszkania z osobą bliską? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy (...)

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Stan faktyczny Moja mama do tej pory rentę odbierała w domu (listonosz) lub na poczcie (nie posiada konta bankowego). Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, a także rozwijającą się miażdżycę oraz pobyty w szpitalu i u mnie w domu, są problemy z odbiorem renty. W jaki sposób można załatwić stałe pełnomocnictwo dla mnie do odbioru renty? Czy trzeba wystąpić o prawną opiekę nad (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice wybudowali domek jednorodzinny w latach 1973-1975. Ja czynnie uczestniczyłem w budowie wykonując (wraz z mamą) wszelkie prace fizyczne. Pracowałem przez cały okres budowy, wykorzystując na ten cel również swoje urlopy wypoczynkowe. Wraz z rodzicami zamieszkałem w tym domku. W roku 1989 zmarł ojciec. Od tego momentu właściwie wszelkie obowiązki w pracach (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (ja nie widnieję w KRS). Przy czym ja mam podpisaną intercyzę. Ostatnio usłyszałam od (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym z roku 1992 stwierdzającym nabycie spadku Mąż mój jest nabywcą spadku w 25/100 częściach. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Jeżeli dobrze zrozumiałam odpowiedz na moje pytanie nie mogę w jednym wniosku wystąpić o ubezwłasnowolnienie matki i siostry. Czyli muszę wnieść dwa odrębne wnioski do sądu. Jakie załączniki (...)

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. (...)

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

W mieszkaniu kwaterunkowym babci zameldowany był wnuk (faktycznie nie mieszkał). Wnuk dał babci pieniądze, a ona wykupiła od miasta za 10% wartości rynkowej lokal (bo mieszkała tam powyżej 10 lat), (...)

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero pisemne oświadczenie (...)

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Moja mama jest w trakcie załatwiania spraw związanych z otrzymaniem uzupełnienia rekompensaty za mienie zabużańskie jako jedyny spadkobierca po nieżyjącym dziadku. W chwili obecnej występuję o (...)

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

W 2006 roku moi żyjący wówczas rodzice dokonali darowizny aktem notarialnym na rzecz swojej wnuczki - mojej siostrzenicy. Przedmiotem darowizny był dom z działką, w którym zamieszkały wnuczka z (...)

Charakter prawny opinii prawnej

Charakter prawny opinii prawnej

Jakie znaczenie dla Sądu ma opinia prawna? Czy jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu danej sprawy, czy służy jedynie jako narzędzie adwokata? Zasadą jest, że opinia prawna - jest to stanowisko (...)

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Spadkodawca napisał testament, w którym wszystkie nieruchomości i działającą firmę zapisał wnuczce, natomiast konkubinie, jednej osobie obcej i trojgu dzieci zapisał gotówkę w równych częściach. (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

FORUM PRAWNE

Dokonanie ubezwłasnowolnienie - pilne.

Dokonanie ubezwłasnowolnienie - pilne. Witam serdecznie. Moja bliska znajoma ma poważny problem. Jej ojciec jest wieloletnim alkoholikiem, spowodował z tego powodu wiele zadłużeń na wysokie kwoty (...)

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

opinia prawna

opinia prawna witam, poszukuje prawnika, adwokata kogo kolwiek kto jest w stanie udzielic profesjonalnje porady prawnej, byle szybko. chodzi o prawo ograniczenia kontaktow i przebywania w tym samym miejscu (...)

Opinia prawna

Opinia prawna Onufry przez 20 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Pcimiu. 30 października 2006 r otrzymał decyzję dyrektora Izby Skarbowej o przeniesieniu z dniem 1 listopada 2006 na okres 6 m-cy (...)

Choroba psychiczna a rozwód

Choroba psychiczna a rozwód Mam uzasadnione podejrzenia, ze moj ojciec ma problemy psychiczne (np. urojenia). Moja mama myslala o rozwodzie ale przeraza ja dlugosc toczenia sie rozprawy i koniecznosc (...)

Porady prawne