Ulga na IKZE

Dokonujesz wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)? Dowiedx się, jak skorzystać z ulgi IKZE.

Porady prawne Kiedy przysługuje ulga? Ulga przysługuje ci, jeśli w trakcie roku dokonałeś wpłat na IKZE. ">Dla kogo ulga?

Od 1 stycznia 2012 r. możesz gromadzić środki pieniężne (inwestować je) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE - do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - możesz odliczyć od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Porady prawne

Kiedy przysługuje ulga?

Ulga przysługuje ci, jeśli w trakcie roku dokonałeś wpłat na IKZE.

Limit ulgi

Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 - 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

 • 1,2-krotności lub
 • 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Oznacza to, że maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2022 wynosił:

 • 7 106,40 zł lub
 • 10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Jak obliczyć ulgę?

Ulgę odliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi?

Ulgę udokumentujesz wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.

Jeżeli twój pracodawca pośredniczy w przekazywaniu wpłat na IKZE, powinieneś posiadać dokumenty z których wynika:

 • że był on uprawniony do ich potrącania,
 • wysokość tych wpłat.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczenia wpłat na IKZE dokonujesz w zeznaniu:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-37 lub
 • PIT-36L

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Przykład:

 W 2022 roku wpłacałem na IKZE 250 zł miesięcznie, czyli w ciągu roku wpłaciłem 3 000 zł. Mam dochód w wysokości 60 000 zł, nie prowadzę działalności gospodarczej. W jakiej wysokości przysługuje mi ulga?

Możesz odliczyć od dochodu całą kwotę rocznej wpłaty na IKZE, ponieważ nie przekroczyła ona limitu 7 106,40 zł.

Przykład:

Częściowo sam wpłacałem środki na IKZE, a częściowo przekazywał je mój pracodawca. Czy mogę odliczyć wpłaty na IKZE, które wpłacał mój pracodawca?

Jeśli wpłaty na IKZE pracodawcy zostały doliczone do Twojego przychodu ze stosunku pracy, to są to Twoje wpłaty i możesz je odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.

 

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika