Zaliczki na podatek od napiwków otrzymywanych przez pracowników

 

Napiwki otrzymywane przez pracowników jako przychody

Podatnicy prowadzący kasyna gry mają wątpliwości, czy muszą – jako płatnicy – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymywania przez pracowników ich firm napiwków. Często uważają, że to na pracownikach otrzymujących napiwki spoczywa obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Czy takie stanowisko jest słuszne?

Napiwki otrzymywane przez pracowników stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (stosownie do przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rejestr napiwków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, kasyna zobowiązane są prowadzić rejestr napiwków, zawierający m.in. wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna. Rejestr przed rozpoczęciem prowadzenia działalności przez kasyno poświadcza się we właściwym ze względu na lokalizację kasyna gry urzędzie skarbowym. Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno gry napiwków dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach. 

Kiedy zakład pracy, jako płatnik zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania należnych zaliczek na podatek dochodowy od napiwków?

W przypadku gdy napiwkami dysponuje pracodawca, tj. napiwki przekazywane są do jednej puli, a następnie dzielone i wypłacane pracownikom przez pracodawcę - stanowią one przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychodami są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W sytuacji tej zakład pracy, jako płatnik zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych środków, zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne