Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS

17.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało prowadzącym instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), że zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1122  z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii, do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS (2013-2020) można wykorzystać wyłącznie uprawnienia do emisji utworzone w tym samym okresie. 

Porady prawne

Co to oznacza?

Oznacza to, że uprawnienia do emisji pochodzące z czwartego okresu rozliczeniowego EU ETS (2021-2030) nie będą mogły zostać użyte do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS.  

 Ważne do rozliczenia emisji za rok 2020

Należy podkreślić, że do rozliczenia emisji za rok 2020, którego termin upływa 30 kwietnia 2021 r., będzie można użyć uprawnień do emisji:

  • wydanych w ramach bezpłatnego przydziału przed 2021 r.;
  • zakupionych na aukcjach przed 2021 r.

Uprawnienia z trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS (2013-2020) w roku 2021 będą dostępne już tylko na rynku wtórnym, na którym uprawnienia do emisji z trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS oferują te przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie, które osiągnęły nadwyżki przydziału uprawnień (np. wskutek podejmowanych działań redukcyjnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych) lub firmy inwestycyjne zajmujące się obrotem instrumentami finansowymi (2021 roku równolegle będą odbywać się transakcje uprawnień zarówno z czwartego jak i trzeciego okresu EU ETS) .

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z KOBiZE.

 

Przydatne linki:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne