27.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zgłoszenia do programu Certyfikat UKE

Certyfikowanie usług telekomunikacyjnych ma za zadanie przede wszystkim dopingowanie działań operatorów telekomunikacyjnych związanych z bezpieczeństwem użytkowników usług telekomunikacyjnych.

Program ma również za zadanie zaszczepianie wśród użytkowników chęci korzystania z mediów elektronicznych w sposób rozważny i bezpieczny. Realizując przedmiotowy Program Urząd chce zwrócić uwagę wszystkich użytkowników na problem związany z ich bezpieczeństwem w sieci oraz kreować wśród użytkowników potrzebę wykorzystywania dostępnych na rynku narzędzi mogących zapewnić możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed cyberprzestępczością.

Program zakłada promocję działań operatorów telekomunikacyjnych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, a także świadomości użytkowników usług telekomunikacyjnych a przede wszystkim ochronę dzieci i młodzieży.  

Do Programu „Bezpieczny Internet", „Bezpieczny telefon" „Uczciwy transfer" mogą przystąpić wszyscy operatorzy spełniający określone przez UKE warunki. Udział w programie jest dobrowolny, przystąpienie do któregokolwiek programu nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji operator może wykorzystywać znak do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych, w tym informacyjnych oraz tworzących wizerunek firmy lub samej usługi, której znak dotyczy.

Certyfikat nadawany jest na okres 12 miesięcy od dnia jego przyznania. Po upływie 12 miesięcy w celu przedłużenia ważności certyfikatu operator zobowiązany jest do ponownego przesłania poprawnie wypełnionego formularza, uzupełnionego o sprawozdanie z działań operatora dot. przyznanego certyfikatu. 

  

Warunki przystąpienia do Programu Certyfikat UKE:  

Bezpieczny Internet

 • organizacja szkoleń przez operatorów telekomunikacyjnych w szkołach dot. zagrożeń w sieci i cyberprzemocy,

 • udostępnienie użytkownikom usług telekomunikacyjnych poradników dot. bezpieczeństwa w sieci Internet,

 • udostępnienie odrębnego adresu mailowego dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, pod którym konsumenci będą mogli uzyskać podstawowe informacje dot. bezpiecznego użytkowania sieci Internet, dane teleadresowe organizacji niosących pomoc ofiarom cyberprzemocy oraz przestępstw internetowych,

 • udostępnienie narzędzi umożliwiających ochronę komputera oraz dostępu do treści przeznaczonych dla osób dorosłych przez dzieci i osoby niepełnoletnie (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe).

  

Bezpieczny telefon

 • przyjęcie przez operatorów telekomunikacyjnych modelu zakładającego, iż każdy nowy aparat telefoniczny będzie używany przez dziecko,

 • „odgórne" ograniczenie dostępu do zasobów sieci Internet z telefonów komórkowych przeznaczonych dla osób dorosłych,

 • organizacja szkoleń przez operatorów telekomunikacyjnych w szkołach dot. zagrożeń w sieci i cyberprzemocy,

 • udostępnienie użytkownikom usług telekomunikacyjnych poradników dot. bezpieczeństwa w sieci Internet,

 • udostępnienie odrębnego adresu mailowego dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, pod którym konsumenci będą mogli uzyskać podstawowe informacje dot. bezpiecznego użytkowania sieci Internet, dane teleadresowe organizacji niosących pomoc ofiarom cyberprzemocy oraz przestępstw internetowych,

  

Uczciwy transfer

 • jasna i rzetelna informacja handlowa (informacje dot. przepustowości łącza, limitów transferu, ograniczeń przepływności łącza)

 • jasna procedura usuwania awarii, weryfikacji łącza połączona z informacją dla klienta

 • możliwość odstąpienia bez negatywnych konsekwencji dla klienta od umowy zawartej na czas określony w przypadku utrzymującego się zaniżonego transferu lub awarii przez okres 30 dni od zgłoszenia. 

  

Opis warunków uczestnictwa w Programie Certyfikat UKE

 • organizacja szkoleń przez operatorów telekomunikacyjnych w szkołach dot. zagrożeń w sieci i cyberprzemocy. W pierwszym roku działania dokładna ilość szkoleń nie jest określona, ta powinna zostać wskazana w trakcie trwania pierwszego roku programu w porozumieniu z operatorami. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia z zakresu istniejących oraz możliwych zagrożeń wynikających z użytkowania przez dzieci i osoby niepełnoletnie z usług telekomunikacyjnych, możliwości ich minimalizowania, informacje dot. przestępczości internetowej, jak również cyberprzemocy. Szkolenia mają za zadanie uświadamianie zagrożeń, wskazanie działań niedozwolonych oraz niepożądanych, jak również budować nakłaniać młodych użytkowników do właściwej reakcji na każde niepokojące je sygnały/działania ze strony innych użytkowników.

 • udostępnienie użytkownikom usług telekomunikacyjnych poradników dot. bezpieczeństwa w sieci Internet. Dokument opracowany przez operatora w formie papierowej i/lub elektronicznej wskazujący użytkownikowi możliwości ochrony zarówno osób korzystających z dostępu do sieci Internet, jak również samego urządzenia końcowego, z którego dostęp do sieci jest realizowany.

 • udostępnienie odrębnego adresu mailowego dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, pod którym konsumenci będą mogli uzyskać podstawowe informacje dot. bezpiecznego użytkowania sieci Internet, dane teleadresowe organizacji niosących pomoc ofiarom cyberprzemocy oraz przestępstw internetowych.

 • Udostępnienie oraz promocja wśród swoich klientów narzędzi umożliwiających ochronę komputera oraz dostępu do treści przeznaczonych dla osób dorosłych przez dzieci i osoby niepełnoletnie (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe). Udostępnienie oprogramowania przynajmniej w wersjach testowych powinny być udostępniane bezpłatnie.

 • przyjęcie przez operatorów telekomunikacyjnych modelu zakładającego, iż każdy nowy aparat telefoniczny będzie używany przez dziecko - przyjęcie powyższej zasady jest niezbędne do realizacji kolejnego punktu,

 • „odgórne" ograniczenie dostępu do zasobów sieci Internet z telefonów komórkowych przeznaczonych dla osób dorosłych - w celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych należy ograniczyć dostęp do treści przeznaczonych dla osób dorosłych poprzez ograniczenie dostępu do sieci Internet z telefonów komórkowych. Ograniczenie to powinno być realizowane poprzez udostępnianie przez operatorów nowych aparatów telefonicznych z odgórnie aktywowaną usługą ochrony rodzicielskiej. Dezaktywacja wskazanej restrykcji powinna być realizowana w najprostszy z możliwych sposobów dla pełnoletniego użytkownika, po identyfikacji jego wieku przez operatora.

 • jasna i rzetelna informacja handlowa (informacje dot. przepustowości łącza, limitów transferu, ograniczeń przepływności łącza). Wszystkie istotne z punktu widzenia użytkownika informacje powinny być w jasny i zrozumiały sposób zamieszczone już na poziomie informacji handlowej.

 • jasna procedura usuwania awarii, weryfikacji łącza połączona z informacją dla klienta - klienci bardzo często wskazują w skargach przekazywanych do UKE brak jakiegokolwiek zaangażowania ze strony operatora w rozwiązywaniu problemów technicznych. Nagminnym jest brak kontaktu z klientem pomimo obietnicy telefonu zwrotnego,

 • możliwość odstąpienia bez negatywnych konsekwencji dla klienta od umowy zawartej na czas określony w przypadku utrzymującego się zaniżonego transferu lub awarii przez okres 30 dni od zgłoszenia.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Prezes UKE we współpracy z Sieciaki.pl oraz Fundacją Kidprotect.pl ogłasza konkurs dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaków graficznych dla certyfikatów bezpiecznych usług w sieci. W związku z tym pragniemy zaprosić najmłodszych (...)

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2019 - 2022. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny. Dlaczego warto zgłosić plan inwestycyjny? Ministerstwo (...)

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Stan faktycznyChciałbym rozpocząć działalność w branży telekomunikacyjnej (jako provider). Działalność będę prowadzić jednoosobowo i na razie nie będę zatrudniał pracowników. Jak rozpocząć działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej (...)

Nowe prawo telekomunikacyjne

Nowe prawo telekomunikacyjne

  Działalność telekomunikacyjna działalnością regulowaną Ustawa przyjmuje, iż działalność telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej podjęcia konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (...)

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Instytucja przedawnienia, obok terminów zawitych, należy do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności. Ustawodawca, który powinien mieć na uwadze interes wszystkich uczestników stosunków prawnych, wychodzi z założenia, że skoro uprawniony przez określony czas nie (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi (...)

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

 Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Jednak (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

7 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Zatem w końcu mamy szczegółowe przepisy dotyczące takich sytuacji,  które są częste i do tej pory (...)

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Firmy telekomunikacyjne to jedne z podmiotów, które - w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych - są zobowiązane zawiadamiać o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a czasami również osoby, których ono dotyczy. Poniżej wyjaśniono, (...)

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Prezydent podpisał megaustawę, czyli przepisy, które ułatwią Polakom dostęp do szybkiego Internetu. Nowe przepisy i kolejne testy w Warszawie Celem nowej ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. W (...)

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Oto komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat baz danych abonentów dostępnych w ramach usług OSA i OBN w 2008 r. oraz poziomu zapotrzebowania na usługę OSA w tym okresie:W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami użytkowników końcowych dotyczącymi funkcjonowania (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach (...)

Czy opłata za indywidualne zezwolenie na udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej zwalnia z opłaty za korzystanie z sieci do celów prywatnych?

Czy opłata za indywidualne zezwolenie na udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej zwalnia z opłaty za korzystanie z sieci do celów prywatnych?

18 lipca 2006 r., w sprawie Nuova societa di telecomunicazioni SpA przeciwko Ministero delle Comunicazioni, ENI SpA mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie art. 234 WE dotyczącej wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/13/WE z dnia 10 kwietnia (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Stan faktyczny Po jakim okresie przedawniają się faktury VAT za usługi telekomunikacyjne od  operatorów sieci komórkowych (PLUS, IDEA, ERA) do osób fizycznych oraz  firm, tj. sp. z o.o. i działalności gospodarczych i kiedy można podnieść zarzut przedawnienia? Opinia (...)

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

  Wartość sektora telekomunikacyjnego1) na koniec 2007 roku wyniosła ponad 41 mld PLN, co oznacza wzrost o prawie 9% w stosunku do roku 2005, wynika z analizy dokonanej przez UKE.   1. Rynek stacjonarny: a) Wartość rynku telefonii stacjonarnej2) na koniec 2007 roku wyniosła 8,7 mld PLN, (...)

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Stan faktycznyChciałbym rozpocząć działalność w branży telekomunikacyjnej (jako provider). Działalność będę prowadzić jednoosobowo i na razie nie będę zatrudniał pracowników. Jak rozpocząć działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej (...)

Nowe prawo telekomunikacyjne

Nowe prawo telekomunikacyjne

  Działalność telekomunikacyjna działalnością regulowaną Ustawa przyjmuje, iż działalność telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej podjęcia konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (...)

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Instytucja przedawnienia, obok terminów zawitych, należy do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności. Ustawodawca, który powinien mieć na uwadze interes wszystkich uczestników stosunków prawnych, wychodzi z założenia, że skoro uprawniony przez określony czas nie (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi (...)

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

 Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Jednak (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

7 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Zatem w końcu mamy szczegółowe przepisy dotyczące takich sytuacji,  które są częste i do tej pory (...)

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Firmy telekomunikacyjne to jedne z podmiotów, które - w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych - są zobowiązane zawiadamiać o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a czasami również osoby, których ono dotyczy. Poniżej wyjaśniono, (...)

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Prezydent podpisał megaustawę, czyli przepisy, które ułatwią Polakom dostęp do szybkiego Internetu. Nowe przepisy i kolejne testy w Warszawie Celem nowej ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. W (...)

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Oto komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat baz danych abonentów dostępnych w ramach usług OSA i OBN w 2008 r. oraz poziomu zapotrzebowania na usługę OSA w tym okresie:W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami użytkowników końcowych dotyczącymi funkcjonowania (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach (...)

Czy opłata za indywidualne zezwolenie na udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej zwalnia z opłaty za korzystanie z sieci do celów prywatnych?

Czy opłata za indywidualne zezwolenie na udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej zwalnia z opłaty za korzystanie z sieci do celów prywatnych?

18 lipca 2006 r., w sprawie Nuova societa di telecomunicazioni SpA przeciwko Ministero delle Comunicazioni, ENI SpA mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie art. 234 WE dotyczącej wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/13/WE z dnia 10 kwietnia (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Stan faktyczny Po jakim okresie przedawniają się faktury VAT za usługi telekomunikacyjne od  operatorów sieci komórkowych (PLUS, IDEA, ERA) do osób fizycznych oraz  firm, tj. sp. z o.o. i działalności gospodarczych i kiedy można podnieść zarzut przedawnienia? Opinia (...)

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

  Wartość sektora telekomunikacyjnego1) na koniec 2007 roku wyniosła ponad 41 mld PLN, co oznacza wzrost o prawie 9% w stosunku do roku 2005, wynika z analizy dokonanej przez UKE.   1. Rynek stacjonarny: a) Wartość rynku telefonii stacjonarnej2) na koniec 2007 roku wyniosła 8,7 mld PLN, (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętej (...)

Mniej nas niż komórek

Mniej nas niż komórek

Na 100 mieszkańców UE przypada 119 telefonów komórkowych - wynika z ostatniego raportu KE w sprawie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Mimo kryzysu sektor telekomunikacyjny w UE (wart około 3 proc. unijnego PKB) w 2008 r. nadal wykazywał tendencję wzrostową. Na konkurencji najwięcej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Należy stwierdzić, że przedmiotowe umowy należą do kategorii umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jest to typ (...)

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych uregulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. „Umowa o świadczenie (...)

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia operatora telefonii stacjonarnej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firmy? Czy ma tu zastosowanie okres 2 lat (...)

Opłata za wydanie billingu

Opłata za wydanie billingu

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

E-mail jako dowód w sprawie

E-mail jako dowód w sprawie

W sprawie gospodarczej jednym z pomocniczych dowodów mają być wydruki e-maili. Czy można w pozwie wnioskować o wezwanie dostawcy usługi internetowej do wydania potwierdzenia istnienia takiego maila? (...)

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Jakiś czas temu otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty z tytułu częściowo niezapłaconej faktury VAT (faktura z dnia - 2004-10-10 z płatnością do dnia 2004-10-22) - telefonia komórkowa. Otóż faktura (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Przedawnienie należności telefonicznych

Przedawnienie należności telefonicznych

W maju 1999 r. została podpisana umowa między spółką cywilną, a operatorem telefonii cyfrowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy). Rachunki w 1999 r. za 2 miesiące nie zostały (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Jaki jest okres przedawnienia dla świadczeń za usługi telefoniczne oraz związane z nimi kary umowne (np. za zerwanie umowy)? Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z art. 118 Kodeksu cywilnego, (...)

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o zapłatę z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, (...)

Podatki a faktura z USA

Podatki a faktura z USA

Przedsiębiorca w spółce cywilnej kupuje usługi telekomunikacyjne przez Internet. Płaci za pomocą karty kredytowej. Od firmy w USA otrzymuje elektroniczny rachunek do wydruku. Jak może zaksięgować (...)

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

W zeszłym roku wysłałem pocztą elektroniczną wniosek, w którym były zawarte wszystkie niezbędne dane, z rezygnacją na dalsze świadczenie usługi abonamentowej przez operatora sieci komórkowej (...)

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Umowa pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi o dostęp do sieci Internet. Sąd Najwyższy w Maju tego roku wydał orzeczenie w sprawie terminu przedawnienia roszczeń za usługi telekomunikacyjne uznając, (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Uzyskanie bilingu

Uzyskanie bilingu

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy? Zasadą (...)

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Należy stwierdzić, że przedmiotowe umowy należą do kategorii umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jest to typ (...)

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych uregulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. „Umowa o świadczenie (...)

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia operatora telefonii stacjonarnej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firmy? Czy ma tu zastosowanie okres 2 lat (...)

Opłata za wydanie billingu

Opłata za wydanie billingu

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

E-mail jako dowód w sprawie

E-mail jako dowód w sprawie

W sprawie gospodarczej jednym z pomocniczych dowodów mają być wydruki e-maili. Czy można w pozwie wnioskować o wezwanie dostawcy usługi internetowej do wydania potwierdzenia istnienia takiego maila? (...)

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Jakiś czas temu otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty z tytułu częściowo niezapłaconej faktury VAT (faktura z dnia - 2004-10-10 z płatnością do dnia 2004-10-22) - telefonia komórkowa. Otóż faktura (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Przedawnienie należności telefonicznych

Przedawnienie należności telefonicznych

W maju 1999 r. została podpisana umowa między spółką cywilną, a operatorem telefonii cyfrowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy). Rachunki w 1999 r. za 2 miesiące nie zostały (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Jaki jest okres przedawnienia dla świadczeń za usługi telefoniczne oraz związane z nimi kary umowne (np. za zerwanie umowy)? Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z art. 118 Kodeksu cywilnego, (...)

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o zapłatę z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, (...)

Podatki a faktura z USA

Podatki a faktura z USA

Przedsiębiorca w spółce cywilnej kupuje usługi telekomunikacyjne przez Internet. Płaci za pomocą karty kredytowej. Od firmy w USA otrzymuje elektroniczny rachunek do wydruku. Jak może zaksięgować (...)

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

W zeszłym roku wysłałem pocztą elektroniczną wniosek, w którym były zawarte wszystkie niezbędne dane, z rezygnacją na dalsze świadczenie usługi abonamentowej przez operatora sieci komórkowej (...)

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Umowa pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi o dostęp do sieci Internet. Sąd Najwyższy w Maju tego roku wydał orzeczenie w sprawie terminu przedawnienia roszczeń za usługi telekomunikacyjne uznając, (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Uzyskanie bilingu

Uzyskanie bilingu

Czy w trakcie rozwodu adwokat mojego męża może wystosować prośbę do operatora mojego telefonu komórkowego o wystawienie bilingu rozmów i smsów wysyłanych z mojego telefonu bez mojej wiedzy? Zasadą (...)

Wystawienie faktury za usługę telekomunikacyjną

Wystawienie faktury za usługę telekomunikacyjną

Po upływie jakiego czasu od wykonania usługi firma telekomunikacyjna nie może wystawić faktury za jej realizację? W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Polska Telefonia Cyfrowa

Polska Telefonia Cyfrowa Chciałbym poruszyć temat Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Podpisałem umowę z Polską Telefonią Cyfrową w sklepie T-Mobile. W dniu i podczas podpisania umowy (...)

jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych?

jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych? jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych?

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

Działalność telekomunikacyjna, na czym polega w skrócie.

Działalność telekomunikacyjna, na czym polega w skrócie. Dla osób które tak jak ja interesują się takimi wydawało by się głupotami. Mam tutaj krótką notkę. Działalność telekomunikacyjna (...)

Wprowadzenie w błąd przez konsultanta sieci telekomunikacyjnej

Wprowadzenie w błąd przez konsultanta sieci telekomunikacyjnej Po wizycie w jednym z salonów Orange, 6 lutego konsultantka poinformowała mnie, że moja umowa zawarta na 3 numery z tą siecią wygasła (...)

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE>

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE> Witajcie!! Jestem tu nowy więc jezęli ogłoszenie zostało napisane w złym dziale proszę o przeniesienie go do poprawnego działu. Z góry dziękuje. Przejdźmy (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Polska Telefonia Cyfrowa

Polska Telefonia Cyfrowa Chciałbym poruszyć temat Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Podpisałem umowę z Polską Telefonią Cyfrową w sklepie T-Mobile. W dniu i podczas podpisania umowy (...)

jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych?

jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych? jak napisać podanie o rezygnacje z usług telekomunikacyjnych?

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

Działalność telekomunikacyjna, na czym polega w skrócie.

Działalność telekomunikacyjna, na czym polega w skrócie. Dla osób które tak jak ja interesują się takimi wydawało by się głupotami. Mam tutaj krótką notkę. Działalność telekomunikacyjna (...)

Wprowadzenie w błąd przez konsultanta sieci telekomunikacyjnej

Wprowadzenie w błąd przez konsultanta sieci telekomunikacyjnej Po wizycie w jednym z salonów Orange, 6 lutego konsultantka poinformowała mnie, że moja umowa zawarta na 3 numery z tą siecią wygasła (...)

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE>

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE> Witajcie!! Jestem tu nowy więc jezęli ogłoszenie zostało napisane w złym dziale proszę o przeniesienie go do poprawnego działu. Z góry dziękuje. Przejdźmy (...)

Brak zapisu na ulotce reklamowej "Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Brak zapisu na ulotce reklamowej "Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego Szanowni Państwo, Chcę skorzystać z oferty jednego z dostawców usług telekomunikacyjnych. (...)

Porady prawne