25.8.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Poniżej wskazano ważne informacje o zmianach dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ważne dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej

Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom (albo budynek) lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym od 1 września 2019 r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczne zgłoszenie w systemie SENT, zamiast papierowych oświadczeń opałowych. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się. 

Porady prawne

Okres przejściowy

Do 31 marca 2020 r. możesz kupić olej opałowy na dotychczasowych zasadach.

Od 1 września 2019 r., jeżeli chcesz kupić olej opałowy na nowych zasadach i potwierdzać jego przeznaczenie elektronicznie w systemie SENT, musisz uzyskać status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Możesz to zrobić:

 • na Portalu PUESC – prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, 
 • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą ci wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU, 
 • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji korzystając z elektronicznych formularzy. 

Jak to zrobić na Portalu PUESC?

1. Przygotuj swój numer PESEL albo NIP, dane o producencie kotła olejowego (nagrzewnicy), modelu, mocy i średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego.

2. Wejdź na stronę www.puesc.gov.pl i zaloguj się na PUESC.

3. Jeżeli nie masz konta na PUESC, wybierz „UTWÓRZ KONTO”.

4. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE –ZGŁOSZENIE AKC-RU”.

5. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”.

6. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.

7. Podpisz formularz:

 • Profilem Zaufanym albo 
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • kwotą przychodu, albo też
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

8. Wyślij formularz.

Po rejestracji otrzymasz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”.

Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”. Natomiast podmioty gospodarcze będą mogły dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego po 1 września 2019 r.

Co jeżeli się nie zarejestrujesz?

Jeśli się nie zarejestrujesz, to nie zamówisz dostawy oleju opałowego, ponieważ nie będziesz mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy lub urządzenia mobilnego (nagrzewnicy). Numery identyfikacyjne znajdziesz w „POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC‑PR/U”. Numery te są przypisane do twoich miejsc zużycia lub urządzeń mobilnych.

Zamówienie i potwierdzenie dostawy oleju opałowego

Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest zamontowane na stałe, w trakcie zamawiania oleju u sprzedawcy, podaj indywidualny numer tego miejsca dostawy oraz swoje dane. Olej opałowy zostanie dostarczony wyłącznie do przypisanego do tego numeru miejsca. Jeśli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest mobilne (np. nagrzewnica), podaj indywidualny numer tego urządzenia oraz swoje dane i dokładny adres odbioru oleju opałowego.

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz:

 • wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z Portalu PUESC albo aplikacji mobilnej
 • lub za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU TRANSAKCYJNEGO.

Kody transakcyjne pobierz ze swojego konta na PUESC lub w urzędzie skarbowym. Kody transakcyjne nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym. Kody są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.

Ważne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i ogrzewa swój budynek, halę produkcyjną, suszy produkty rolne lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym od 1 września 2019 r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczne zgłoszenie w systemie SENT, zamiast papierowych oświadczeń opałowych. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się. 

Okres przejściowy

Do 31 marca 2020 r. możesz kupić olej opałowy na dotychczasowych zasadach.

Od 1 września 2019 r., jeżeli chcesz kupić olej opałowy na nowych zasadach i potwierdzać jego przeznaczenie elektronicznie w systemie SENT, musisz uzyskać status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Możesz to zrobić:

 • na Portalu PUESC – prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU,
 • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą ci wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,
 • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji korzystając z elektronicznych formularzy.

Jeśli jesteś już podmiotem zarejestrowanym w zakresie podatku akcyzowego (np. podatnik akcyzy, podmiot zużywający wyroby zwolnione od akcyzy), prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU do właściwego obecnie dla ciebie w sprawach akcyzy urzędu skarbowego.

Jak to zrobić na Portalu PUESC?

1. Przygotuj swój NIP, dane o producencie kotła (ów) olejowego (nagrzewnicy), modelu, mocy i średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego.

2. Wejdź na stronę www.puesc.gov.pl i zaloguj się na PUESC. 3. Jeżeli nie masz konta na PUESC, wybierz „UTWÓRZ KONTO”.

4. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”. 5. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”. 6. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.

7. Podpisz formularz:

 • Profilem Zaufanym albo
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • kwotą przychodu, albo też
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

8. Wyślij formularz.

Po rejestracji otrzymasz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”.

Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”. Natomiast podmioty gospodarcze będą mogły dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego po 1 września 2019 r.

Co jeśli się nie zarejestrujesz?

Jeżeli się nie zarejestrujesz, to nie zamówisz dostawy oleju opałowego, ponieważ nie będziesz mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy lub urządzenia mobilnego (nagrzewnicy).

Numery identyfikacyjne znajdziesz w „POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”. Numery te są przypisane do twoich miejsc zużycia lub urządzeń mobilnych.

Zamówienie i potwierdzenie dostawy oleju opałowego

Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest zamontowane na stałe, w trakcie zamawiania oleju u sprzedawcy, podaj indywidualny numer tego miejsca dostawy oraz swoje dane. Olej opałowy zostanie dostarczony wyłącznie do przypisanego do tego numeru miejsca.

Jeśli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest mobilne (np. nagrzewnica), podaj indywidualny numer tego urządzenia oraz swoje dane, a także dokładny adres odbioru oleju opałowego.

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz:

 • wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z Portalu PUESC albo aplikacji mobilnej, lub
 • za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU TRANSAKCYJNEGO.

Kody transakcyjne pobierz ze swojego konta na PUESC lub w urzędzie skarbowym. Kody transakcyjne nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym. Kody są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 16b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.).

Na podst. www.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Co nowego od 1 września 2019 r.? Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy (...)

Zmiany w systemie SENT

Zmiany w systemie SENT

Zmiany od 22 lutego 2022 r. Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Sprawdź, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy (...)

Projekt rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych

Projekt rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych

Skąd potrzeba rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych? Określenie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych, w tym kalkulacji cen i stawek opłat oraz sposobów prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami - to główne założenia przygotowywanego (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Tak rząd chce ograniczyć wyłudzenia VAT

Tak rząd chce ograniczyć wyłudzenia VAT

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej i ustawie o VAT, który ma ograniczyć wyłudzenia podatku VAT m.in. w obrocie prętami stalowymi. Zdaniem szefa resortu finansów, większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi, które polegają na uchylaniu się od zapłaty (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz (...)

Nowelizacja ustawy o VAT. Ograniczy oszustwa podatkowe?

Nowelizacja ustawy o VAT. Ograniczy oszustwa podatkowe?

Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o VAT. Jej podstawowym celem jest stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi, tj. niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami, złotem (...)

Kupujący odpowie za długi podatkowe sprzedawcy. W trzech branżach

Kupujący odpowie za długi podatkowe sprzedawcy. W trzech branżach

Rząd przyjął propozycję zmian, które mają wprowadzić solidarną odpowiedzialność podatkową nabywcy w trzech branżach, związanej z określonymi wyrobami ze stali, paliwami i złotem. Po wprowadzonych do projektu modyfikacjach nie ma wątpliwości, że do odpowiedzialności solidarnej nie zostanie (...)

Obrót paliwami opałowymi

Obrót paliwami opałowymi

Przypomnienie o zmianach Kończy się okres przejściowy dot. obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawcy) i podmiotów zużywających (nabywcy) paliwa opałowe. Od 1 kwietnia 2020 r., aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie (...)

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Co do zasady, obrót paliwami ciekłymi jest koncesjonowany (podlega koncesjonowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zatem czy na wszystkie paliwa, obrót nimi, jest potrzebna koncesja? O które paliwa chodzi? Mowa tu o tych substancjach, które są substancjami ciekłymi (...)

Projekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie akcyzy

Projekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie akcyzy

Projekt, który uszczelnia system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, został przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu. Umożliwia prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia (...)

Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę

Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę

Zorganizowaną grupę przestępczą działającą na południu Wielkopolski rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy poprzez sieć fikcyjnych firm wprowadzili do obrotu ogromne ilości paliwa z niewiadomego źródła. Oszukali także Skarb (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek (...)

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc. Zastrzeżenia dotyczyły częściej jakości oleju napędowego niż benzyny. Paliwo, które nie spełnia wymagań jakościowych może wpływać na zwiększenie (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 proc. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego - poinformował UOKiK. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika (...)

Jakość paliw w 2008 roku

Jakość paliw w 2008 roku

4,2 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2008 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych - to o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły 5,8 proc. sprawdzonych placówek. Już drugi rok z rzędu inspektorzy (...)

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

Jakie zmiany wprowadza projektowane rozporządzenie?Precyzyjne określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i sposobu prowadzenia obrotu paliwami gazowymi, a także ochrona interesów odbiorców to główne cele projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków (...)

Do kiedy należy uiścić opłatę za koncesję w branży energetycznej?

Do kiedy należy uiścić opłatę za koncesję w branży energetycznej?

(...)Podstawą obliczenia opłaty koncesyjnej są przychody firmy uzyskane ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w ramach działalności objętej koncesją w 2005 r.   (...)Opłaty uiszczają firmy działające w branży energetycznej, które muszą mieć koncesje. Dotyczy to (...)

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Co nowego od 1 września 2019 r.? Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy (...)

Obrót paliwami opałowymi

Obrót paliwami opałowymi

Przypomnienie o zmianach Kończy się okres przejściowy dot. obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawcy) i podmiotów zużywających (nabywcy) paliwa opałowe. Od 1 kwietnia 2020 r., aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie (...)

Zmiany w systemie SENT

Zmiany w systemie SENT

Zmiany od 22 lutego 2022 r. Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku (...)

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Co do zasady, obrót paliwami ciekłymi jest koncesjonowany (podlega koncesjonowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zatem czy na wszystkie paliwa, obrót nimi, jest potrzebna koncesja? O które paliwa chodzi? Mowa tu o tych substancjach, które są substancjami ciekłymi (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Sprawdź, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje (...)

Projekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie akcyzy

Projekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie akcyzy

Projekt, który uszczelnia system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, został przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu. Umożliwia prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz (...)

Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę

Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę

Zorganizowaną grupę przestępczą działającą na południu Wielkopolski rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy poprzez sieć fikcyjnych firm wprowadzili do obrotu ogromne ilości paliwa z niewiadomego źródła. Oszukali także Skarb (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek (...)

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc. Zastrzeżenia dotyczyły częściej jakości oleju napędowego niż benzyny. Paliwo, które nie spełnia wymagań jakościowych może wpływać na zwiększenie (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 proc. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego - poinformował UOKiK. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika (...)

Jakość paliw w 2008 roku

Jakość paliw w 2008 roku

4,2 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2008 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych - to o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły 5,8 proc. sprawdzonych placówek. Już drugi rok z rzędu inspektorzy (...)

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

Jakie zmiany wprowadza projektowane rozporządzenie?Precyzyjne określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i sposobu prowadzenia obrotu paliwami gazowymi, a także ochrona interesów odbiorców to główne cele projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków (...)

Do kiedy należy uiścić opłatę za koncesję w branży energetycznej?

Do kiedy należy uiścić opłatę za koncesję w branży energetycznej?

(...)Podstawą obliczenia opłaty koncesyjnej są przychody firmy uzyskane ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w ramach działalności objętej koncesją w 2005 r.   (...)Opłaty uiszczają firmy działające w branży energetycznej, które muszą mieć koncesje. Dotyczy to (...)

UOKiK zgadza sie na koncentracje ws. Żabki

UOKiK zgadza sie na koncentracje ws. Żabki

Prezes UOKiK wydał sześć zgód na dokonanie koncentracji. Transakcje dotyczą spółek: Żabka Polska, Eurocash, Kompania Węglowa, Sklepy Komfort, Benefit Systems oraz GTL LOT Usługi LotniskowePierwsza z wydanych decyzji dotyczy przejęcia przez Żabka Polska spółki Społem Zabrze. Uczestnicy (...)

Zgody UOKiK na koncentracje

Zgody UOKiK na koncentracje

Prezes UOKiK wydał sześć zgód na dokonanie koncentracji. Transakcje dotyczą spółek: Żabka Polska, Eurocash, Kompania Węglowa, Sklepy Komfort, Benefit Systems oraz GTL LOT Usługi Lotniskowe. Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przejęcia przez Żabka Polska spółki Społem Zabrze. Uczestnicy (...)

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Osoby uruchamiające własny biznes muszą pamiętać, że w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków potwierdzonych wpisem do rejestru działalności regulowanej lub koniecznością uzyskania zezwolenia. Konstytucyjna (...)

Kiedy nie dostaniesz koncesji na hurtowy obrót paliwami?

Kiedy nie dostaniesz koncesji na hurtowy obrót paliwami?

Mała wielkopolska firma M&W nie może prowadzić hurtowni paliw. Urzędnicy i sąd tłumaczą, że wspólnicy powinni najpierw zebrać więcej pieniędzy.   (...)Urzędnicy tłumaczyli, że M&W nie dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie takiej (...)

Kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 12,8 mld zł

Kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 12,8 mld zł

Pod lupą skarbówki znalazły się w ubiegłym roku m.in. handel na bazarach i targowiskach, sprzedaż internetowa, obrót paliwami i złomem oraz stosowanie kas fiskalnych. (...) Chociaż kontroli i kontrolujących było mniej, to jednak - jak tłumaczył wczoraj wiceminister finansów i generalny (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem (...)

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Dwuosobowa spółka cywilna posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi zamierza dokonać zmianę składu poprzez wprowadzenie z końcem roku trzeciego wspólnika i wystąpienie z początkiem nowego (...)

Brak koncesji na obrót paliwami

Brak koncesji na obrót paliwami

Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie od złożenia wniosku o koncesję (...)

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem (...)

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Dwuosobowa spółka cywilna posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi zamierza dokonać zmianę składu poprzez wprowadzenie z końcem roku trzeciego wspólnika i wystąpienie z początkiem nowego (...)

Brak koncesji na obrót paliwami

Brak koncesji na obrót paliwami

Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie od złożenia wniosku o koncesję (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. (...)

Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Jakie kary i procedury będą nałożone na mnie jeżeli policja, inspekcja drogowa, służby celne zatrzymają mnie (czyli właściciela firmy) i w zbiorniku firmowego samochodu stwierdza zamiast oleju (...)

Jazda na oleju opałowym

Jazda na oleju opałowym

Z tego co się orientuję używanie oleju opałowego do celów napędowych jest karalne na gruncie kodeksu karnego skarbowego (uszczuplenie należności skarbu państwa) i kodeksu wykroczeń. Kiedy kierowca (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

Pozwolenie na budowę kotłowni

Pozwolenie na budowę kotłowni

Zamierzamy postawić kotłownię składającą się dwóch kontenerów, w których w jednym znajdować się będzie kocioł parowy, a w drugim zbiornik na olej opałowy. Kontenery nie będą stale związane (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. (...)

Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Kary za używanie oleju opałowego w samochodzie

Jakie kary i procedury będą nałożone na mnie jeżeli policja, inspekcja drogowa, służby celne zatrzymają mnie (czyli właściciela firmy) i w zbiorniku firmowego samochodu stwierdza zamiast oleju (...)

Jazda na oleju opałowym

Jazda na oleju opałowym

Z tego co się orientuję używanie oleju opałowego do celów napędowych jest karalne na gruncie kodeksu karnego skarbowego (uszczuplenie należności skarbu państwa) i kodeksu wykroczeń. Kiedy kierowca (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

Pozwolenie na budowę kotłowni

Pozwolenie na budowę kotłowni

Zamierzamy postawić kotłownię składającą się dwóch kontenerów, w których w jednym znajdować się będzie kocioł parowy, a w drugim zbiornik na olej opałowy. Kontenery nie będą stale związane (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo (...)

VAT-marża od używanego samochodu

VAT-marża od używanego samochodu

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy w wysokości (...)

Druga akcyza

Druga akcyza

Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że auto jest o pojemności do 2,0 (...)

Koszty sprowadzenia samochodu

Koszty sprowadzenia samochodu

Chciałbym kupić samochód w Niemczech. Jakie koszty należy ponieść w Polsce i jakie przedstawić dokumenty? Chodzi o samochód osobowy, używany, silnik 2.0, kupowany do celów prywatnych, kupowany (...)

Stawka podatku akcyzowego na samochód

Stawka podatku akcyzowego na samochód

W listopadzie 2006 roku zakupiłem w USA samochód osobowy z 2001 rocznika o pojemności 4000 cm3, następnie pojazd ten drogą morską dostał się do portu w Niemczech w styczniu 2007 roku. W porcie (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Jednofazowość podatku akcyzowego

Jednofazowość podatku akcyzowego

Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy (...)

Akcyza na biodiesel

Akcyza na biodiesel

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30? Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR, VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również powinna być uwzględniona (...)

Akcyza za samochód campingowy

Akcyza za samochód campingowy

W miesiącu sierpień 2008 r. kupiłem w Niemczech samochód campingowy o masie powyżej 3,5 tony. W dowodzie rejestracyjnym zaznaczone jest że jest to pojazd specjalny. Urzędniczka oświadczyła, że (...)

Części samochodowe a akcyza

Części samochodowe a akcyza

Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkcja (...)

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju działalności będę miał (...)

FORUM PRAWNE

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami? czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

umowy o zakazie konkurencji

umowy o zakazie konkurencji Witam Co sądzicie o takim układzie jest duża firma która prowadzi dzialaność podstawową ( koncesja ) oraz " teoretycznie prowadzi " działalność dodatkową (...)

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

czy można przenieść koncesję na obrót paliwami? czy można przenieść koncesję na obrót paliwami?

umowy o zakazie konkurencji

umowy o zakazie konkurencji Witam Co sądzicie o takim układzie jest duża firma która prowadzi dzialaność podstawową ( koncesja ) oraz " teoretycznie prowadzi " działalność dodatkową (...)

olej opałowy

olej opałowy dostarczam olej opałowy do organizacji pozytku publicznego - napisali do mnie pismo gdzie prosza o uchylenie zadluzenia winni mi sa pieniadze ok. 3 tys pozatym nie placili na bierzaca. Teraz (...)

Droższy olej opałowy??

Droższy olej opałowy?? Pisze bo może od państwa dowiem sie czy planowana sie kolejna zwyzka cen za olej opałowy. Jako emeryt co prawda z dobrą emeryturą, obawiam sie ze te zime będę musiał spędzić (...)

czy na webasto można kupić olej opałowy?

czy na webasto można kupić olej opałowy? czy na webasto można kupić olej opałowy?

Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona o to

Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona o to Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona (...)

olej opałowy

olej opałowy dostarczam olej opałowy do organizacji pozytku publicznego - napisali do mnie pismo gdzie prosza o uchylenie zadluzenia winni mi sa pieniadze ok. 3 tys pozatym nie placili na bierzaca. Teraz (...)

Droższy olej opałowy??

Droższy olej opałowy?? Pisze bo może od państwa dowiem sie czy planowana sie kolejna zwyzka cen za olej opałowy. Jako emeryt co prawda z dobrą emeryturą, obawiam sie ze te zime będę musiał spędzić (...)

czy na webasto można kupić olej opałowy?

czy na webasto można kupić olej opałowy? czy na webasto można kupić olej opałowy?

Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona o to

Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona o to Witam , prowadziłam stację paliw ,firma została przekazana innej firmie, zostałam oskarżona (...)

Akcyza

Akcyza Zakupiłam samochód sprowadzony z Niemiec w komisie, jednak jak się okazało właściciel nie złożył deklaracji Akc - u i nie uiscil opłaty za akcyzę. Ja, niczego nieswiadoma (jest to mój (...)

Akcyza

Akcyza Zakupiłam samochód sprowadzony z Niemiec w komisie, jednak jak się okazało właściciel nie złożył deklaracji Akc - u i nie uiscil opłaty za akcyzę. Ja, niczego nieswiadoma (jest to mój (...)

akcyza

akcyza co to wlasciwie jest ta akcyza? na co lub kogo jest przeznaczona? bardzo prosze o odpowiedz!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!! Mam pytanie. Czy w ostanich dniach (koniec sierpnia) zmienily się zasady sprowadzania aut z zagranicy i opłat podatku akcyzowego. Proszę o pomoc czy coś siś zmieniło? (asia)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

akcyza na węgiel

akcyza na węgiel ej, jak to jest ze przed nowym rokiem kupowałem węgile w markiecie bez problemu a teraz koles mi musi go podawac i jeszcze musze jakies druki z pół godziny wypelniać na to.... To (...)

Akcyza - pierwsza rejestracja

Akcyza - pierwsza rejestracja Witam wszystkich. Mam pewien problem z rejestracja pojazdu samochodowego w Warszawie, w urzedzie komunikacji. Postaram się w miarę czytelnie streścić całą historię. (...)

auto z aukcji komorniczej a akcyza

auto z aukcji komorniczej a akcyza Witam wszystkich mam takie pytanie. Auto sprowadzone przez komis z niemiec w 2013. W roku 2015 komornik zlicytował go i kupił go pan x. Dwa tyg temu auto od pana x (...)

czy akcyza zwiększa wartości towaru?

czy akcyza zwiększa wartości towaru? czy akcyza zwiększa wartości towaru?

Ile wynosi akcyza na paliwo?!

Ile wynosi akcyza na paliwo?! Heja ludzie. Ile obecnie wynosi akcyza na paliwo? Chodzi mi o procenty, lub jakiś wykres. mam takie delikatne pytanie: Czy teraz ceny paliwa (olej napędowy) \"spadają\"? (...)

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny Czy jest jakiś obowiązujacy termin załatwienia sprawy w Urzędzie Celnym w związku z zakupem samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy od dnia zakupu obowiązuje łączny (...)

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec witam, zakupiłem samochód za granicą za pośrednictwem firmy oferującej usługi właśnie takiego pośrednictwa (przyjmijmy firma X). stroną w umowie (...)

Porady prawne