Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Pracodawca może domagać się od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym zawarte są podstawowe informacje o pracowniku. Pracownik może domagać się jedynie informacji uzasadnionych zawieranym stosunkiem pracy. Wypełniony kwestionariusz osobowy pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika w części A.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Kwestionariusz osobowy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika