Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego

W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony jest stroną z racji samego pokrzywdzenia. Przed sądem jest inaczej. Pokrzywdzony, by stać się stroną postępowania (co daje możliwość np. zgłaszania wniosków dowodowych, zadawania pytań świadkom, zaskarżania orzeczeń), musi wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego. Może tego dokonać przez oświadczenie, iż będzie działał w sprawie w tej roli. Oświadczenie takie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Należy przy tym uważać na termin - oświadczenie można złożyć tylko do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego (czyli do odczytania aktu oskarżenia). Niniejszy wniosek zawiera wzór oświadczenia o wstąpieniu w rolę oskarżyciela posiłkowego złożony po przesłaniu aktu oskarżenia do sądu (o czym pokrzywdzony powinien być powiadomiony).

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika