Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. W niniejszym przykładzie powód uzyskał postanowienie sądu zmieniające wcześniejsze postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (zgodnie z którym spadkobiercą był pozwany), na mocy którego to powód, a nie pozwany staje się spadkobiercą, a tym samym właścicielem nieruchomości. Ponieważ pozwany już uzyskał wpis swego prawa własności w księdze wieczystej, powód wnosi o usunięcie niezgodności tego wpisu ze stanem prawnym.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika