Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta

Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta

Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia – UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika