Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wpisu dokonuje Prezes UKE na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem. Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu tego wniosku wraz z oświadczeniem.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika