Prawo podatkowe - Zmiany w prawie

Kto skorzysta z możliwości skrócenia okresu amortyzacji budynków?

5.9.2023

Nowelizacja wprowadza możliwość skrócenia okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat. Adresatami nowych rozwiązań są mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (...)

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur gotowa

7.8.2023

Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 (...)

Zmiany w PCC i użytkowaniu wieczystym

25.7.2023

Zmiany w podatku PCC, możliwość kupna gruntów przez przedsiębiorców mających je dotychczas w użytkowaniu wieczystym oraz wsparcie Społecznych Agencji Najmu (SAN) – to nowe rozwiązania, które znalazły się w ustawie podpisanej dziś przez Prezydenta.

Nowe udogodnienie dla podróżnych w systemie TAX FREE

23.7.2023

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe udogodnienie dla podróżnych, którzy korzystają z TAX FREE. W aplikacji mobilnej mTAX FREE PL można utworzyć Unikalny Numer (UN) dokumentu tożsamości podróżnego, z którego można korzystać podczas zakupów. (...)

Reforma celna

20.7.2023

17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt najbardziej kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r.

Ograniczenie nieprawidłowości w obrocie paliwami

11.7.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Finansów usprawnią monitorowanie (...)

Definicja legalna budowli na potrzeby podatku od nieruchomości

7.7.2023

4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (obecnie Bunge Polska sp. z o.o.) dotyczącej definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

Zerowy VAT na żywność

6.7.2023

Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0% stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5% stawką podatku. Obniżona stawka VAT na żywność ma obowiązywać do końca 2023 r. Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w pierwszych sześciu miesiącach 2023 (...)

Pakiet SLIM VAT 3

3.7.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy m in. podwyższenia limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro, rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, zmniejszenia formalności w obrocie (...)

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej

30.6.2023

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej. Celem wstępnych konsultacji jest wypracowanie z zainteresowanymi środowiskami jak najlepszych rozwiązań podatkowych. Prace potrwają do 31 sierpnia br.

Organizacje mogą już korzystać z e-Urzędu Skarbowego

27.6.2023

W e-Urzędzie Skarbowym zostało uruchomione konto organizacji. Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą korzystać z usług oferowanych do tej pory w e-US wyłącznie osobom fizycznym. Do konta organizacji mają dostęp upoważnione przez nie osoby, tzw. użytkownicy (...)

e-Doręczenia

26.6.2023

Minister cyfryzacji wydał komunikat, zgodnie z którym do 10 grudnia br. podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych (...)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyjęty przez Sejm

25.6.2023

Przyjęta przez Sejm ustawa wdrażająca KSeF to szybsza digitalizacja sektora publicznego. W znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. mogą wystawiać e-faktury poprzez KSeF. Obowiązek e-fakturowania (...)

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok

13.6.2023

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. Dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli. To wynik m.in. podpisanego 7 czerwca 2023 r. porozumienia (...)

Pakiet SLIM VAT 3 z podpisem prezydenta

5.6.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet SLIM VAT 3, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Nowe rozwiązania to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm. Przepisy (...)

Konieczność aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

30.5.2023

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych (...)

Od użytkowania wieczystego do własności...

26.5.2023

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy. Jednoczenie zniesiony zostanie podatek 2% PCC dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa będzie stawka podatku w przypadku (...)

Projekt Krajowego Systemu e-Faktur

13.5.2023

Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego. Projekt ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Obowiązek e-fakturowania (...)

Będzie mniej jednorazowych przedmiotów z plastiku

27.4.2023

Wprowadzenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP) jest głównym celem podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji (...)

Zmiana ustawy o paliwie rolniczym

22.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozliczenie CIT i sprawozdania finansowe - terminy

22.3.2023

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat (...)

Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT

13.3.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz (...)

SLIM VAT 3 w Sejmie

21.2.2023

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Przewiduje m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika