e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa budowlanego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 17.11.2020

  Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych

  Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju; inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet (...)

  Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych
 • 28.10.2020

  Więcej mieszkań na wynajem

  Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców (...)

  Więcej mieszkań na wynajem
 • 20.9.2020

  Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

  Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Jednym z celów zmian jest (...)

  Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie
 • 15.9.2020

  Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

  14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane (...)

  Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie
 • 3.9.2020

  Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

  Już na początku sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można pobrać i wypełnić formularze dot. (...)

  Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany
 • 18.8.2020

  Dalsze wsparcie termomodernizacji...

  Rada Ministrów kierunkowo przyjęła, przedłożony przez ministra klimatu, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Główne (...)

  Dalsze wsparcie termomodernizacji...
 • 31.7.2020

  Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

  Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje (...)

  Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu
 • 22.4.2020

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw gotowa

  Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych, (...)

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw gotowa
 • 14.4.2020

  Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

  Prezes UODO na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie (...)

  Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2
 • Nowelizacja prawa budowlanego
 • 23.3.2020

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. (...)

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • 5.3.2020

  Raport o stanie mieszkalnictwa

  W latach 2011-2019 liczba mieszkań oddanych w Polsce do użytku wzrosła o 58%. Rok 2019 był pod tym względem rekordowy. Wciąż jednak zmagamy się z deficytem mieszkaniowym. Według szacunków (...)

  Raport o stanie mieszkalnictwa
 • 23.2.2020

  Nowelizacja prawa budowlanego

  Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył (...)

  Nowelizacja prawa budowlanego
 • 23.2.2020

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

  Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. (...)

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów
 • 17.2.2020

  Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

  Przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mniej biurokracji dla geodetów, bezpłatny dla wszystkich dostęp do danych – takie m.in. będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym (...)

  Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne
 • 27.1.2020

  Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

  Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. (...)

  Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym
 • 27.1.2020

  Większe wspieranie termomodernizacji i remontów

  Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty noweli (...)

  Większe wspieranie termomodernizacji i remontów
 • 23.12.2019

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Teraz pracuje nad nim Sejm.

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów
 • 21.12.2019

  Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

  Rozpoczęły się konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej (TA2030), dokumentu strategicznego określającego wizję rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego. Zapraszamy do zgłaszania (...)

  Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030
 • 19.12.2019

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać - za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek - takie (...)

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • 18.12.2019

  Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

  Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (...)

  Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym
 • 16.11.2019

  Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. (...)

  Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne
 • 7.11.2019

  Uproszczenia w budownictwie

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zakłada, że proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt (...)

  Uproszczenia w budownictwie
 • 11.9.2019

  Pora na remont bloków z wielkiej płyty

  Przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania (...)

  Pora na remont bloków z wielkiej płyty
 • 31.7.2019

  Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania (...)

  Więcej wolności w prawie budowlanym?
 • 24.6.2019

  Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

  Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (...)

  Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu
 • 21.6.2019

  Spadek wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej

  22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 22/16) w sprawie skargi konstytucyjnej J. W. dotyczącej obniżenia wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.

  Spadek wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej
 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

  Skutek prawny wyburzenia lokalu
 • 10.5.2019

  Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Od 7 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • 5.3.2019

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?
 • 15.2.2019

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  Od 11 lutego w życie weszły przepisy, które pozwalają uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł (...)

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie
 • 2.2.2019

  Wielka płyta ze wsparciem...

  MIiR wesprze profilaktyczne wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej i nośnej w budynkach z wielkiej płyty. Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach (...)

  Wielka płyta ze wsparciem...
 • 15.1.2019

  Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków

  Minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Lepsza ochrona przeciwpożarowa budynków
 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK
 • 20.11.2018

  Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i (...)

  Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa
 • 24.10.2018

  Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

  Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cele specustawy mieszkaniowej. Jej priorytetem jest przyspieszenie (...)

  Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność
 • 25.7.2018

  Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

  Specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości (...)

  Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?
 • 22.7.2018

  „Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

  Rząd zdecydował, że w latach 2018-2025 realizowany będzie program Dostępność plus. Zero wykluczenia – to z kolei hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która właśnie (...)

  „Dostępność plus” i włączanie wyłączonych
 • 29.4.2018

  Specustawa mieszkaniowa w drodze

  Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. (...)

  Specustawa mieszkaniowa w drodze

1

2

3