17 lat, brak prawa jazdy, jakie konsekwencje?

Odpowiedzi w temacie (1)

lukasz22

15.11.2010

Witam, jakie konsekwencje mi mogą grozić jeżeli złapią mnie za kierownicą samochodu a nie mam ukończonych 18 lat ani nie posiadam prawa jazdy? Samóchod będzie pożyczony.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

bkonopka

2010-11-16 14:51:06

Zgodnie z ustawą prawo u ruchu drogowym kierującym może byc osoba, która osiągnęła wymagany wiek, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie da kierowania pojazdem; 
2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora; 
3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii. W przypadku samochodu jest to prawo jazdy kat. B.

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. Za popełnione wykroczenie odpowiada ten, kto popełnia je po ukończeniu 17 lat. Osiągnięcie pełnoletności nie jest konieczne w celu pociągnięcia do odpowiedzialności za ww. czyn.

 

polecam także: http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wykroczenia/odpowiedzi/prowadzenie-pojazdu-bez-uprawnien.html

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY