Alimenty-studia od lutego

Odpowiedzi w temacie (1)

halinka 45

27.10.2010

Witam! Mam pytanie moi rodzice się rozwiedli mam przyznane aliemnty skończyłam szkołe w zeszłym roku, teraz planuję studia, ale dopiero od lutego czy przez ten okeres należa mi się dalej aliemnty?Czy dopiero jak wrócę do nauki?Z góry dziękuję za informacje

Nie znalazłeś odpowiedzi?

smaller

2010-11-08 10:30:03

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza ww. wypadkiem, do świadczeń alimentacyjnych uprawniony jest tylko ten, kto znajduje sie w niedostatku. Przez alimentację należy rozumieć także zaspokajanie potrzeb wychowawczych dziecka. Zatem, zgodnie z orzecznictwem, obowiązek alimentacyjny rodziców trwa także wtedy, gdy majątek dziecka wystarcza na zaspokajanie jego potrzeb materialnych w przeciwieństwie do wychowawczych.

Zatem, w opisanej sytuacji, alimenty będą przysługiwały Pani nieprzerwanie, mimo okresu przerwy w nauce. Jednakże gdyby owa przerwa trwała dłużej, obowiązek alimentacyjny moze zostać uchylony ze względu na niewywiązywanie się ze swoich obowiązków w postaci rozwoju naukowego.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: