Forum prawne

Czy można wznowić postępowanie karne z urzędu w Sędzie Apelacyjnym.

Czy można wznowić postępowanie karne z urzędu w Sędzie Apelacyjnym. W uzasadnieniu wyroków Sądu Rejonowego i Okręgowego dopatrzyłem się kłamstw w uzasadnieniu,czyli Sędzia skłamał w uzasadnieniu podając kłamstwa nie zgodne z z Aktami Sądowymi,a Sąd Okręgowy je przyjął ,nie dokonując zbadania całego materiału dowodowego,wydając wyrok.

2010.11.23 8:37:9

Odpowiedzi w temacie: Czy można wznowić postępowanie karne z urzędu w Sędzie Apelacyjnym. (2)

W świetle prawa karnego procesowego można skarżyć samo uzasadnienie wyroku karnego. I trzeba to było zrobić po wydaniu wyroku przez sąd rejonowy. Sąd okręgowy nie może prowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy.
Postępowanie karne zakończone prawomocnym wyrokiem można wznowić tylko w określonych przypadkach np. w związku z post. dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, ze mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia (ale rozumiem, że z treścią orzeczenia się Pan zgadza, a chodzi tylko o wzruszenie samego uzasadnienia?). Postępowanie z urzędu wznawia się tylko wówczas, gdy zostanie ujawnione jedną z uchybień, które KPK określa jako bezwzględne przyczyny odwoławcze - art. 439 KPK a te raczej nie mają miejsca. Może Pan spróbować wznowić post. na wniosek na podst. względnych przesłanek odwoławczych - art. 438 KPK np. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podst. orzeczenia, a tylko pod warunkiem, ze mogły mieć wpływ na treść orzeczenia.
Aby coś więcej powiedzieć trzeba lepiej poznać sprawę - najlepiej udać się do adwokata, a jeśli jest Pan pokrzywdzonym to do adwokata lub radcy prawnego.

2010.11.27 11:49:25

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika