e-prawnik.pl Porady prawne

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i z pracy...

Odpowiedzi w temacie (4)

madziaP303

8.12.2004

Wie ktoś może, na jakiej podstawie prawnej nie wypłaca się jednorazowego odszkodowania ze świadczeń ZUS za wypadek w drodze do pracy i z pracy?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Essi2

2004-12-09 13:22:29

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) Art. 57b w dól Wypadki w drodze do pracy z pracy. Nie ma odszkodowania z wyjatkiem-smierci lub renty. L-4 100%.

willma

2004-12-13 12:29:40

Hej kochani....może ktoś w końcu odpowie ! Bo wygląda jakby nikt nic nie wiedział na ten temat. A może to samowola, bezprawie ?

essi2

2004-12-14 15:19:58

Wilma..masz odpowiedź w USTAWIE .patrz wyżej. Nie ma odszkodowania jednorazowego za wypadki w drodze ,z wyjątkiem śmierci lub inwalidztwa trwałego.

madziaP303

2004-12-21 23:14:45

essi2, mam prośbę, czy mogłabyś bardziej sprecyzować swoją odpowiedź? oto fragment tej ustawy: "Art. 57a. Warunek określony w art. 57 pkt 2 nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Art. 57b. 1. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. 2. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, 3) zwykłego spożywania posiłków, 4) odbywania nauki lub studiów. 3. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673). 4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości sposobu informowania o zaistnieniu wypadku.". nawet slowem nie jest wspomniane o swiadczeniach.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM