e-prawnik.pl Porady prawne

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu

Odpowiedzi w temacie ()

darek998

7.3.2007

za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na cele społeczne prawo jazdy odzyskałem w maju zeszłego roku kiedy bede wykreślony z rejestru skazanych?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

orana

2010-05-07 12:19:48

Witam Wiecie może kiedy można ubiegać się o kasację wyroku? Jak to wszystko wygląda? jak to załatwić i ile to trwa? ile to kosztuje? z góry dziękuję za informację

Ania30z

2010-06-25 21:09:03

miałam wyrok w zawieszeniu już dawno się skończył szkody do końca nie naprawiłam czy mogę starać się o kasacje wyroku ? bo potrzebuje do pracy świadectwo o niekaralności?

antoniak1

2010-07-12 15:16:01

Bardzo proszę o szczegółowe informacje na temat kasacji wyroku - jakie warunki muszę spełnić itp. Z góry dziękuję

monikaa19

2011-09-12 15:45:56

Ile czasu jes na kasacje wyroku? od kiedy należą sie odsetki czy od dnia doręczenia pozwu?

mariusz2678

2011-09-27 09:14:37

Witam.Odsetek w postępowaniu cywilnym można żądać obok roszczenia głównego, od dnia następnego po upływie płatności,jeśli termin płatności był określony,albo od dnia następnego po terminie określonym w wezwaniu do zapłaty,albo też od dnia wniesienia pozwu /jeśli termin zapłaty nie był określony lub nie było wezwania do zapłaty/. Skargę kasacyjna wnosi się do sądu który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwóch miesięcy od od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.Przepisy o skardze kasacyjnej są określone a k.p.c. w art.398/1 do 398/21. Art. 398/1. § 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza ? w zaskarżonym zakresie ?wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. Art. 398/3. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. § 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich ? jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, a Rzecznik Praw Dziecka ? jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka. § 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Art. 398/4. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawierać: 1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części; 2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie; 3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany. § 2. Oprócz wymagań przewidzianych w § 1, skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie. § 3. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę. Art. 398/5. § 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. § 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem ? od chwili doręczenia orzeczenia stronie. Art. 398/15. § 1. Sąd Najwyższy w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu; Sąd Najwyższy może uchylić także w całości lub w części orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi temu samemu lub równorzędnemu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy przepis art. 415 stosuje się odpowiednio. § 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją winnym składzie.

aneri1996

2012-09-20 08:31:26

Płacę na moją prawie byłą żonę alimenty w wysokości 1000 zł.Sprawa odbyła się bez mojego udziału,dowiedziałem się o płatności,kiedy to komornik zablokował moje konto,z tego co mi wiadomo,zawiadomienie o sprawie przyszło na adres,pod którym zamieszkuje moja prawie była żona,ale nie ja.Odebrała wezwanie na sprawę--czy mogła?czy to zgodne z prawem? czy sprawa powinna się odbyć bez mojej obecności,skoro o niej nie wiedziałem?czy mogę wystąpić o kasację wyroku?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Utrata prawa jazdy Witam Mam pytanie Jadąc samochodem uderzyłem w drzewo Byłem pod wpływem alkoholu 2,52 promila w wydychanym powietrzu. Jechałem sam o godzinie 4 rano po mało uczęszczanej drodze. (...) czytaj dalej»

  • zabrane prawko a motorower Witam, zostało mi zabrane prawko za 0,58 promila.To dla mnie tragedia życiowa gdzyż kilka dni później wyleciałem z roboty no i czeka mnie rozprawa sądowa.A ja bez autka (...) czytaj dalej»

  • Zatrzymanie prawa jazdy Na jaki czas zabieraja teraz prawo jazdy po jezdzie rowerem w stanie nietrzezwości?I jaka jest szansa by je odzyskac? Witam W lutym zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem (...) czytaj dalej»

  • Co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej? Co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej? Dzisiaj mój chłopak ze swoim kuzynem pobili chłopaka i jego ojca za to, że oni ukradli mojemu chłopakowi (...) czytaj dalej»

  • Prowadzenie samochodu pod wpływem leków przeciwbólowych (opioidowe) Witam was serdecznie, Mam problem z powodu prowadzenia samochodu po silnych środkach przeciwbólowych; tramal, bunondal... W badaniu (...) czytaj dalej»

  • Przedawnienie wyroku Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...) czytaj dalej»