e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy zapis protokolarny materiału akt nie zgadza się z faktycznym przebiegiem sprawy

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Odpowiedzi w temacie ()

-

1.10.2001

To już jest kolejne posiedzenie w sprawie cywilnej ,której jestem uczestnikiem-stroną i z zaniepokojeniem zauważam niezrozumiałe postępowanie sędziny w sprawie. Wszelkie moje odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd podawane są do protokołu w sposób odmienny i w zupełnie innym znaczeniu. Podobnie wypowiedzi świadków są również zniekształcane. Opisywane przypadki powtarzają się cyklicznie podczas każdego kolejnego posiedzenia. W związku z tym , że zapis protokolarny akt nie jest zgodny z faktycznym przebiegiem sprawy , moje wypowiedzi są podawane do protokołu w zupełnie innym znaczeniu - już po pierwszym posiedzeniu złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu , wniosek o uzupełnienie protokołu , a ostatnio również wniosek o wyłączenie protokolantki. Wyjaśniam , że wniosku o wyłączenie sędziego nie mam zamiaru złożyć , bowiem wiadomo mi , że solidarność zawodowa w środowisku sędziów wyklucza rzetelne rozpatrzenie takowego wniosku. Teraz ostatnio złożyłem zażalenie - właśnie na przypadki niezgodności treści protokołu z moimi wypowiedziami , ale niestety ta sama sędzina odrzuciła to zażalenie. W związku z tym mam pytanie ? Jakie rozwiązania i środki prawne można zastosować w sytuacji którą opisałem powyżej ? Czy niezawisły sędzia podlega postępowaniom dyscyplinarnym , jeżeli swym postępowaniem rażąco narusza niezawisłość sędziowską? Gdzie i do kogo należy kierować skargi i zarzuty przeciwko sędziemu ( sędzinie ) Czy wniosek o wyłączenie protokolantki winien być rozpatrzony na tych samych zasadach co wypowiadają przepisy art.48 kpc. ? ( bo jak dotychczas nie podjęto żadnych czynności ) ************************************************************ Sprawa którą opisuję prowadzona jest przed sądem Rejonowym w Łodzi przez jedną z sędzin wydziału Rodzinnego dla dzielnicy - Bałut.
(Entrada)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

OGIE

2003-11-06 03:38:02

NIE TYLKO CIEBIE SPOTKAŁA TAKA IGNORANCJA TO NAGMINNE W KRAKOWSKIM SĄDZIE ŚWIADEK MÓWI SWOJE SĄD PISZE PO SWOJEMU ALE PISZ DO PREZESA A NAJLEPIEJ ZAINWESTUJ W DYKTAFON I Z NIM UDAJ SIĘ DO PREZESA - DOWÓD JAK ZNALAZŁ

szelest

2003-12-08 17:05:45

to jest walka o każde słowo, które w konsekwencji może mieć dla ciebie przykre skutki szczególnie przy apelacji, gdzie będzie czytała to trzecia osoba i na tej podstawie (między innymi) będą podejmowane rozstrzygnięcia w twojej sprawie. Walcz o każde słowo opłaca się. Możesz składać oswiadczenia do protokołu o z góry przemyslanej treści. Ządać powtórzenia ostatniego zdania. Zrobić w końcu zastrzeżenia które w rzeczywistości są formą oceny pracy Sędziego. Co zapisane w protokole to święte. Stój za tem na sali sądowej jak przysłowiowy słup soli i czekaj na zapisanie twojego oświadczenia.Nie jesteś przecież małym chłopcem którego mozna postawić z byle powodu do kąta. Nie obrażasz też w żaden sposób Sędziego. Jego powinnością jest wydać polecenie zapisania Wyrażaj się za tem jasno i precyzyjnie. Nie piszesz książki. Stosuj często powtórzenia to nie lekcja języka polskiego to lekcja z prawa. Zyczę powodzenia.

szelest

2003-12-08 17:06:14

to jest walka o każde słowo, które w konsekwencji może mieć dla ciebie przykre skutki szczególnie przy apelacji, gdzie będzie czytała to trzecia osoba i na tej podstawie (między innymi) będą podejmowane rozstrzygnięcia w twojej sprawie. Walcz o każde słowo opłaca się. Możesz składać oswiadczenia do protokołu o z góry przemyslanej treści. Ządać powtórzenia ostatniego zdania. Zrobić w końcu zastrzeżenia które w rzeczywistości są formą oceny pracy Sędziego. Co zapisane w protokole to święte. Stój za tem na sali sądowej jak przysłowiowy słup soli i czekaj na zapisanie twojego oświadczenia.Nie jesteś przecież małym chłopcem którego mozna postawić z byle powodu do kąta. Nie obrażasz też w żaden sposób Sędziego. Jego powinnością jest wydać polecenie zapisania Wyrażaj się za tem jasno i precyzyjnie. Nie piszesz książki. Stosuj często powtórzenia to nie lekcja języka polskiego to lekcja z prawa. Zyczę powodzenia.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM