e-prawnik.pl Porady prawne

Obciążona hipoteka-dziwny zapis w umowie

Odpowiedzi w temacie (0)

Alaursyn

2.4.2013

Planuję zakup gotowego mieszkania od dewelopera, blok w 3/4 zamieszkały, ze wspólnotą. Inwestycja ma obciążoną hipotekę, którą deweloper ma spłacić do połowy bieżącego roku (info z umowy sprzedaży). Dewelopera nie obowiązuje ustawa deweloperska z 2011 r. Poniżej przytoczę dwa pkt. z umowy przedwstępnej - przy drugim mam wątpliwość. Proszę o opinię czym to grozi? Nie rozumiem, co ma bank do mieszkania, jak z pkt 1 wynika, że po zapłaceniu należności deweloperowi bank zwalnia hipotekę. Nie rozumiem, więc prośba o pomoc. Dziękuję pkt. 1. "Inwestor oświadcza, iż w dniu zawarcia umowy sprzedaży dostarczy pisemne oświadczenie banku wyrażające zgodę na zezwolenie spod zabezpieczenia hipotecznego nabywanego lokalu wraz ze zgodą na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowego lokalu. Tym samym nabywany lokal będzie wolny od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. Nabywca na powyższe wyraża zgodę." pkt.2. "Inwestor oświadcza, iż na mocy Umowy Cesji praw i wierzytelności, zawartej w dniu.... pomiędzy deweloperem (cedentem) oraz bankiem (cesjonariuszem), zwanej Umową Cesji, cedent scedował wszystkie przysługujące mu prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów sprzedaży lub związane z wszelkimi umowami sprzedaży, jakie zawarł cedent na rzecz cesjonariusza. W wyniku tego wszystkie prawa i wierzytelności przysługujące cedentowi wynikające z przedmiotowej umowy zawieranej pomiędzy dłużnikiem (nabywcą) i cedentem zostają automatycznie przeniesione na cesjonariusza. Nabywca na powyższe wyraża zgodę."

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM