Odmowa przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odpowiedzi w temacie (1)

tomasso

25.1.2011

Uprzejmie proszę o poradę. W dniach 05.07.2000 r. i 31.06.2001 r. przeszedłem operację kręgosłupa szyjnego (schorzenie: dyskopatia, zwężenie kanału kręgowego odcinka szyjnego, ucisk rdzenia kręgowego odcinka szyjnego - ognisko malacyjne rdzenia kręgowego). W dniu 10.10.2006 r. operacja dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Dnia 10.11.2006 r. ZUS O/Warszawa decyzją orzecznika przyznał mi 6-miesięczną rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dnia 02.08.2007 r. ZUS O/Warszawa decyzją lekarza orzecznika przyznał mi ponownie rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do dnia 31.10.2010 r. 09.09.2010 r. wystąpiłem do ZUS O/Warszawa o ponowne przyznanie mi renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wynikiem badań lekarza orzecznika dnia 11.10.2010 r. i dodatkowych konsultacji lekarza neurologa 28.10.2010 r. ZUS O/Warszawa decyzją lekarza orzecznika z dnia 24.11.2010 r. przyznał mi rentę z tytułu jedynie częściowej niezdolności do pracy. Do tej krzywdzącej według mnie, decyzji z dnia 24.11.2010 r. wniosłem dnia 06.12.2010 sprzeciw do orzeczenia ZUS i zawnioskowałem o przyznanie mi ponownie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z uwagi na brak poprawy stanu zdrowia wynikający z charakteru schorzenia opisanego przez lekarza prowadzącego. Jako podstawę sprzeciwu do decyzji ZUS z 24.11.2010 r. wskazałem: - poprzednie orzeczenie ZUS z 02.08.2007 r. przyznające mi rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, - aktualny wyniki badania Rezonansu Magnetycznego kręgosłupa szyjnego z dnia 22.10.2010 r. stwierdzający ewidentne pogorszenie stanu mojego zdrowia, - zaświadczenie lekarza prowadzącego wskazujące na brak poprawy stanu zdrowia z racji charakteru schorzenia polegającego na trwałym uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Wynikiem sprzeciwu do decyzji ZUS z dnia 24.11.2010 r. ZUS wyznaczył mi badanie przez Komisją Lekarską ZUS na dzień 04.01.2011 r., na którą stawiłem się. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu Komisja Lekarska ZUS zwołana moim sprzeciwem do decyzji ZUS (z dnia 24.11.2010 r.) wydała z dniem 21.01.2011 r. decyzję o odebraniu mi renty z tytułu niezdolności do pracy, stwierdzając u mnie brak niezdolności do pracy. Według Komisji Lekarskiej ZUS zostałem uznany zdolnym do pracy z dniem 21.01.2011 wbrew poprzednim decyzjom lekarzy orzeczników ZUS z 02.08.2007, 24.11.2010 r. orzekającym moją niezdolność do pracy całkowitą i częściową i wbrew zaświadczeniom lekarskim lekarza prowadzącego oraz pogorszonym wynikom badania rezonansu magnetycznego kręgosłupa szyjnego potwierdzającym postępująca degradację odcinka szyjnego kręgosłupa z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Czy to możliwe aby Komisja Lekarską ZUS miała prawo odebrać mi rentę z tytułu niezdolności do pracy uprzednio orzeczoną (zaledwie miesiąc wcześniej, aczkolwiek częściową) przez lekarza orzecznika ZUS, którą i tak uznałem za krzywdząca z uwagi na wynik aktualnego badania RM i zaświadczenie lekarza prowadzącego oraz fakt braku poprawy stanu zdrowia w stosunku do stanu zdrowia z dnia decyzji ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dnia 02.08.2007 r. ? Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do wyżej przedstawionego problemu kuriozalnego zachowania ZUS skutkującego decyzją lekarza orzecznika ZUS z dnia 24.11.2010r a szczególnie decyzją Komisji lekarskiej z dnia 21.02.2011 r. odbierającą mi rentę z tytułu niezdolności do pracy wbrew badaniom, zaświadczeniu lekarza prowadzącego jak również wbrew decyzji lekarza orzecznika. Z poważaniem, Tomasz

Nie znalazłeś odpowiedzi?

tomasso

2011-01-25 22:21:41

Korekta: kuriozalna decyzja Komisji Lekarskiej ZUS oczywiście z dnia 21.01.2011 r. (a nie jak omyłkowo napisane 21.02.2011 r.). Tomasz

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 30.12.2017

  Objęcie emerytur przyznanych z urzędu gwarancją najniższego świadczenia

  Podstawowym celem nowelizacji jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 12.11.2017

  Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

  Podstawowym celem nowej ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, (...)