Pismo do firmy windykacyjnej

Odpowiedzi w temacie (1)

p.leszcz

20.3.2017

Witam, czy taki pismo do firmy windykacyjnej jest dobre, może je wysłać w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty ?? "W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 09.03.2017 ( nr sprawy: xxx) stwierdzam iż wierzytelność wobec firmy Polkomtel S.A. może pochodzić z lat 2004-2005. Firma Polkomtel, ani późniejsi wierzyciele, nie powiadomili mnie o tym, iż mam niezapłacone zobowiązania. Wobec powyższego kwestionuję wysokość długu oraz uchylam się się od jego spłacania, gdyż dług jest przedawniony na mocy art. 118 k.c. i na mocy art. 117 k.c. Informuję Państwa jednocześnie, że windykacja długu na drodze postępowania sądowego spowoduje podniesienie przeze mnie zarzutu przedawnienia długu z art. 118 k.c. Wszczęcie postępowania sądowego spowoduje poniesienie przez Państwa kosztów sądowych oraz mojego zastępstwa procesowego (czyli kosztów wynajętych przeze mnie pełnomocników)."

Nie znalazłeś odpowiedzi?

maciej99

2017-09-11 16:52:27

Niewiedziałem jak wyliczyć odsetki od zaległości, znalazłem świetny kalkulator co wylicza odsetki od wielu wpłat dłużnika na eNakaz.pl

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: