e-prawnik.pl Porady prawne

Porzucenie pracy

Odpowiedzi w temacie (1)

j_ines7

20.2.2014

Witam, Mam umowę o pracę na czas określony, jednak z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, na który sama się zgodziłam (pozostali pracownicy mają po 2tygodnie). Pech chciał, że placówka okazała się katastrofą. Zaproponowano mi lepszą pracę, złożyłam wypowiedzenie, jednak 3 miesiące to za długi okres oczekiwania dla nowej placówki. Próbowałam skrócić go chociaż o miesiąc proponując wcześniejsze wypowiedzenie za porozumieniem stron wraz z moją pomocą w znalezieniu kogoś na moje miejsce, co też aktywnie czynię. Wygląda jednak na to, że pracodawca nie zgodzi się na wcześniejsze "puszczenie mnie" z placówki. W kodeksie pracy przeczytałam co następuje: Art. 611. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Art. 612. §1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Czy w takim razie, gdybym porzuciła pracę, musiałabym wypłacić placówce odszkodowanie za cały okres wypowiedzenia, który mam w umowie (3 miesiące), za pozostały okres wypowiedzenia (2 miesiące jeśli chciałabym odejść miesiąc przed końcem okresu wypowiedzenia), czy też za ustawowy okres wypowiedzenia przy umowach na czas określony (2 tygodnie)? Jestem zdesperowana by odejść wcześniej z obecnej pracy, gdyż to jedyny sposób, by dostać się do nowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2014-02-20 19:58:54

Jeśli Pani porzuci pracę, dostanie Pani wypowiedzenie dyscyplinarne, co może Pani znakomicie utrudnić znalezienie nowej pracy. Narzuca się pytanie, czy istnieją jakieś powody, dla których mogłaby Pani rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia? Nieterminowe wypłaty wynagrodzenia, szykany ze strony pracodawcy lub przełożonych lub inne naruszenia podstawowych praw pracownika? Zmuszanie do pracy w nadgodzinach bez rekompensaty? Nieudzielanie urlopu zgodnie z zapisami kodeksu pracy?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM