Posiłek regeneracyjny w pracy.

Odpowiedzi w temacie (2)

piczaj

29.5.2005

Witam Chciałem poruszyć kwestię posiłku regeneracyjnego tudziez napojów w pracy. Czy ktoś orientuje sie a moze zna stosowny artykuł prawa, kodeksu pracy, który w jasny sposób określa obowiązki pracodawcy w tej kwestii. Przykładowo jeżeli wykonywana praca jest na zewnatrz na dodatek w lecie temp oscylująca wokol przysłowiowego upału, ile l napoju jest przewidziane na jednego pracownika i jaki rodzaj (wiadomo że bezalkoholowy), woda mineralna gazowana czy nie itd... Z gory dziękuję za ewentualne uwagi.. Pozdrawiam...

Nie znalazłeś odpowiedzi?

digers

2007-11-25 17:12:54

Witam, poniżej kilka wskazówk. ?Natomiast obliczenia można znaleźc tylko w treśiach poświęconym ocenie ryzyka. Cięzko tu o jakąs tabelę z gotowymi obliczeniami. a podstawie art. 232 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Treść tego artykułu została rozwinięta w rozporzadzeniu z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz 279 z późń. zm). Na podstawie tego rozporządzenia pracodawca jest zobowiąany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: 1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego, 2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: 1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, 2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Określenia miejsc pracy na których pracownicy ze względu na wyższy wydatek energetyczny powinni otrzymywać nieodpłatnie napoje i posiłki profilaktyczne dokonuje pracodawca w porozumieniu w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa określa je pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. W identyczny sposób ustala się sposoby wydawania tych posiłków. Jak wynika z § 3 owego rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace: 1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet, 2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC, 3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, 4) pod ziemią. Pozdrawiam radek_haluniewicz@wp.pl

digers

2007-11-25 17:13:05

Witam, poniżej kilka wskazówk. ?Natomiast obliczenia można znaleźc tylko w treśiach poświęconym ocenie ryzyka. Cięzko tu o jakąs tabelę z gotowymi obliczeniami. a podstawie art. 232 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Treść tego artykułu została rozwinięta w rozporzadzeniu z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz 279 z późń. zm). Na podstawie tego rozporządzenia pracodawca jest zobowiąany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: 1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego, 2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: 1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, 2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Określenia miejsc pracy na których pracownicy ze względu na wyższy wydatek energetyczny powinni otrzymywać nieodpłatnie napoje i posiłki profilaktyczne dokonuje pracodawca w porozumieniu w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa określa je pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. W identyczny sposób ustala się sposoby wydawania tych posiłków. Jak wynika z § 3 owego rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace: 1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet, 2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC, 3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, 4) pod ziemią. Pozdrawiam radek_haluniewicz@wp.pl

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.1.2019

  „Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r.

  1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Na (...)

 • 3.10.2018

  Posiłek w szkole i w domu

  Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które (...)

 • 25.12.2018

  Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

  Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, (...)

 • 1.10.2018

  Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

  Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

 • 3.11.2010

  Kto to jest honorowy dawca krwi?

  Nawet pobieranie krwi jest objęte regulacją prawną. Trudno się temu dziwić, jest to - jakby nie było - \"płyn\" bezcenny, jakże często ratujący ludzkie życie. Dlatego też same przepisy stanowią, (...)